Lounais-Häme

Koskaan et muuttua saa, Kalliomäki

 

Myös Ronttismäkenä tunnetun Kalliomäen alueen ainutlaatuisuus juontuu sen kulttuurihistoriasta. Alueen merkittävyys kytkeytyy Suomen 1800-luvun teollisuushistoriaan, ja alueen rakentumisen juuret ja periaatteet tekevät siitä merkittävän.

Parhaillaan kaavoittaja kartoittaa Kalliomäen asuinalueen tämänhetkistä rakennettua kokonaisuutta, joka koostuu kaikkiaan noin 200 talosta ja tontista. Kalliomäen tunnetuilla linjoilla on jo toukokuusta alkaen kulkenut vs. asemakaava-arkkitehti Tuomo Hirvonen kamera kädessään, kuvaten ensisijaisesti alueen rakennuksia ja katuja, mutta myös tontteja ja pihapiirejä. Hän on vastuussa Kalliomäen täydennysinventoinnista.

-Kalliomäki on ainutkertainen vanhempaan asuin- ja teollisuushistoriaan kytkeytyvä asuinalue Suomessa. Mieleen nousee hieman samankaltaisena alueena Tampereen Pispala, joskin se rakentui paljolti ihmisten omaehtoisen tee miten osaat -rakentamisen kautta. Kalliomäki taas on alun perin ollut organisoituneemmin rakennettu tehtaan palstoittama vuokratonttialue, Hirvonen pohtii kahden tehdastyöläisten asuinalueen eroja.

-Alueen palstoitus on tehty yllättävän tiukasti. Tontit ovat pieniä ja kadut kirjaimellisesti suoria linjoja. Näin suoraviivaisesti rakentunutta aluetta ei löydy helposti. Näiden piirteiden takia Kalliomäellä on omanlaisensa tunnelma. Se on pieni ja intiimi asuinalue.

Kalliomäkeä inventoidaan, koska Forssan on tarkoitus päivittää alueen asemakaava, joka on tähänkin asti ollut luonteeltaan suojelukaava. Viimeksi Kalliomäkeä on inventoitu yli 10 vuotta sitten.

-Kuluneena ajanjaksona Kalliomäessä on tapahtunut lisärakentamista. Haluamme nyt tarkistaa, missä tilassa alue tällä hetkellä on, Hirvonen sanoo.

On tärkeää, ettei valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen alueilla tapahdu muutoksia tai rakentamista, joka on olennaisesti ristiriidassa niiden kulttuuriympäristöarvojen kanssa. Vuosisatojen ja vuosikymmenten vaihtuessa lisärakentaminen on kuitenkin muuttanut Kalliomäenkin asetelmaa ja ympäristöä.

Alueella on nähtävissä jo tavanomaisten modernien pientaloalueiden ominaispiirteitä.

Jatkossa Kalliomäkeä pitääkin kehittää sen alkuperäistä ominaisluonnetta ja erityispiirteitä vahvistavalla ja niihin sopeutuvalla tavalla, sillä merkittävän kulttuuriympäristön alueella asumiseen ja rakentamiseen liittyy myös velvoitteita.

Siksi Kalliomäen lisä- ja mahdollinen täydennysrakentaminenkin pitää toteuttaa tiettyjä periaatteita ja perinteitä noudattaen.

-Nyt täytyy miettiä, miten rakentamista ohjataan alueella, Forssan kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä sanoo.

Käytännössä Kalliomäen päivitetty asemakaava antaa kaupungille paremmat eväät informoida rakentajia siitä, mitä asioita pitää esimerkiksi korjausrakentamisen tai laajennusten yhteydessä ottaa huomioon. Kaupungin ja kaavoittajan velvoite Kalliomäen arvojen säilymisestä pyritään toteuttamaan yhteisymmärryksessä asukkaiden kanssa.

Tähän pyrkimykseen liittyy myös asemakaavan ajantasaistaminen. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic