Lounais-Häme

Koulupäätöksestä neljä valitusta

 

Tammelan kunnanvaltuuston kouluverkkopäätös tuotti neljä valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Valtuusto päätti 22. helmikuuta parin äänestyksen jälkeen sulkea neljä kyläkoulua: Letkun ja Teuron koulut ovat lopettamassa toimintansa jo ensi kesänä ja Myllykylän koulu elokuussa 2017, kun taas Kaukjärven koulu saa jatkaa kesään 2019 asti ja FAI:n tilat aiotaan ottaa käyttöön vasta remontin valmistuttua.

Valitukset, joista osassa on useita allekirjoittajia, pureutuvat päätökseen etenkin Teuron ja Letkun koulujen osalta. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on lähettänyt asiakirjat Tammelan kunnanhallitukselle lausunnolle. Hallinto-oikeus pyytää lausuntoja takaisin 22.4. mennessä.

Tammelan sivistystoimenjohtaja Mari Haapanen kuvaa valituksia pääosin samansisältöisiksi.

– Niissä on prosessiin liittyviä asioita. Se, mikä näissä kolmessa valituksessa nousee, on valtuuston päätös koulukuljetuksista.

Yksi valitus keskittyy koulujen paloluokitukseen.

Valtuusto päätti, että koulukuljetukset järjestetään Tammelassa jatkossa siten, että 1.–6.-luokkalaisten koulumatkat eivät ylitä päivän aikana 2 tuntia ja 7.–9.-luokkalaisten 2,5 tuntia. Näihin tuntimääriin ei valtuuston mukaan lasketa odotustunteja koululla.

Valittajat tähdentävät, että perusopetuslaki määrittää päivittäiseen koulumatkaan mukaan myös odotusajat ja sallii näin alakoululaisille maksimissaan 2,5 tunnin ja 13 vuotta täyttäneille maksimissaan 3 tunnin päivittäisen koulumatkan.

Valittajat ihmettelevät, että päätöksessä mainitaan vain Kaukjärven koulun lakkauttaminen ja muuten puhutaan pelkästään eri vaihtoehdoista C, B ja A. Samoin harhaanjohtavana pidetään nimikettä kouluverkkoselvitys, kun pitäisi puhua koulujen lakkauttamisesta.

Valitus puuttuu myös siihen, että ilmoituksesta itse kuulemistilaisuuteen oli liian lyhyt aika.

Kouluverkkoselvityksen eri vaihtoehtojen yhteydessä ei ole valittajien mukaan käsitelty muutosten ja oppilassiirtojen vaikutuksia koulurakennusten henkilöturvallisuuteen. Valitus toteaa, että kaksitasoinen koulurakennus on paloluokaltaan P3, jossa maksimihenkilömäärä on 50 henkilöä. Kun Kaukjärven kouluun siirtyy lapsia lopetetuista kouluista, määrä ylittyy.

Viranomaisen päätöstä ei yleensä saa panna täytäntöön, ennen kuin siitä tehty valitus tai valitukset on ratkaistu, mutta monet kunnallisasiat, verot ja julkiset maksut muodostavat poikkeuksen.

Koulu voidaankin Kuntaliiton mukaan sulkea, vaikka päätöksestä olisi valitettu hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus voi kuitenkin kieltää tai keskeyttää täytäntöönpanon ennen pääasian ratkaisua. Tammelan kunnanjohtaja Kalle Larsson arvioi, että kunta saisi tällaisessa tapauksessa hyvin nopeasti tiedon. Hallinto-oikeus ei keskeytä täytäntöönpanoa kevyin perustein.

Koulun lakkauttamispäätöksestä tehty valitus voi arvioiden mukaan menestyä vain laillisuusperusteella ja käytännössä menettelyvirheen perusteella. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti