Lounais-Häme

Koulupäätöksestä toinenkin valitus

Tammelan helmikuisesta kouluverkkopäätöksestä jätettiin määräaikaan mennessä kaksi valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Ilkka Tuovinen, Erkki Salama, Katariina Suutela, Tuomas Rantala ja Tero Nieminen ovat allekirjoittaneet valituksen, jossa vaaditaan kumoamaan kunnanvaltuuston päätöstä lakkauttaa Teuron, Letkun, Myllykylän ja Kaukjärven koulut ja kieltää sen täytäntöönpano.

Valittajien perusteluina on kolme kohtaa. Kuntalaisten kuuleminen on heidän mukaansa laiminlyöty päätöksenteossa, kunnanvaltuutettujen puheoikeutta on rajoitettu lain vastaisesti ja suoraan valituksenalaiseen päätökseen liittyvä kuntalaisaloite on lain vastaisesti jätetty käsittelemättä valtuustossa.

Valittajat vetoavat, että ainoassa asiasta järjestetyssä kuulemistilaisuudessa ei annettu kaikille kuntalaisille mahdollisuutta kertoa mielipidettään. Kahden tunnin mittaiseksi rajoitettu tilaisuus kesti 12 minuuttia yli kahden tunnin ja puheenjohtaja päätti sen siinä vaiheessa, vaikka pyydettyjä puheenvuoroja oli vielä pitämättä.

Jokainen kuntalainen sai esittää kantansa asiasta toimittamalla kirjallisen kannanottonsa kunnanhallitukselle. Tuovisen mukaan he haluavat katsoa, pitääkö hallinto-oikeus suullisen kuulemisen rajoittamista merkittävänä seikkana, kuten valittajat pitävät.

Valittajien mukaan siinä kunnanvaltuuston kokouksessa, jossa koulujen lakkauttamisesta päätettiin, valtuutettujen puheoikeutta rajoitettiin. Tuovinen sanoo keskustelleensa asiasta valtuutettujen kanssa ja hänen mukaansa puheenvuoroja asiasta olisi vielä haluttu ennen päätöksentekoa pitää.

Valtuuston kokouksesta on Tuovisen tietojen mukaan olemassa ääninauha, mutta sitä ei heidän tietojensa mukaan ole julkistettu. Tieto ääninauhasta oli valittajille sen verran tuore, että he eivät sitä ennen valitusajan umpeutumista kunnasta ehtineet pyytää.

Tuovinen pitää vakavana rikkeenä sitä, että valtuustossa päätettiin eri vaihtoehdosta mistä kuntalaisia kuultiin. Päätös neljän koulun lakkauttamisesta ei ollut niiden kolmen eri vaihtoehdon joukossa, josta kuulemistilaisuudessa keskusteltiin.

-Lisäksi Norrintien käyttöönotosta ei kuntalaisia kuultu lainkaan. Meidän silmissämme nämä asiat ovat selkeä laiminlyönti, Tuovinen sanoo.

Tuovisella ei ole tarkkaa käsitystä siitä, millä aikataululla hallinto-oikeus valitukset käsittelee. Viime kerralla valittajien kannalta myönteinen päätös tuli runsaassa kuukaudessa ja Tuovinen olettaa, että asia pääsisi kiireellisyytensä johdosta tälläkin kertaa niin sanotusti jonon ohi.

Toisen valituksen päätöksestä on jättänyt Tuomo Tuovinen. Siinäkin vaaditaan hallinto-oikeudelta kunnanvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä ja kumoamista. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic