Lounais-Häme

Kouluverkosta alkaa vääntö Forssassa

 

Forssan tämän valtuustokauden tärkeimmäksi ratkaisuksi kohonnut kouluverkkokysymys etenee.

Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen tuo tämän kuun sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan käsittelyyn esityksensä valmistelun jatkamisesta palvelurakenneselvityksen vaihtoehto 4:n pohjalta, jossa tulevaisuuden kouluverkko rakentuisi neljän perusopetuksen yksikön pohjalle.

Keskusta-alueen osalta kouluverkko sisältäisi Keskuskoulun, Talsoilan koulun sekä monitoimikeskuksen, jolle on alustavasti kaavailtu sijoituspaikkaa Tölöltä.

-Välttäisin tässä vaiheessa keskustelua koulurakennuksista ja haluaisin suunnata siihen mitä tiloja opetuksen järjestäminen edellyttää. Uusi opetussuunnitelma on tulossa voimaan ensi elokuun alusta. Meidän on haettava muutosta, jossa oppiminen on keskiössä. Tähän tarvitaan uusia ratkaisuja, Pynnönen sanoo.

Pynnösen mukaan lautakunnan pitäisi ratkaista, että valitun vaihtoehdon pohjalta lähdettäisiin tarkempaan selvityksen tekoon.

Perusopetuksen kustannukset ovat vuositasolla Forssassa 13,3 miljoonaa euroa, josta henkilöstömenot ovat 8,7 miljoonaa euroa, palvelut, joissa on mukana niin ruoka- kuin siivouspalvelut, 2,7 miljoonaa sekä tilavuokrat 1,6 miljoonaa euroa.

Varhaiskasvatuksen bruttomenot ovat puolestaan 8,1 miljoonaa euroa, josta henkilöstömenot ovat 5,3 miljoonaa euroa, palvelut 1,5 miljoonaa euroa ja tilavuokrat 0,5 miljoonaa euroa. Summat osoittavat kuinka keskeistä kulurakenteessa on palveluiden tuottamisen tapa.

Viime maanantaina kaupunginhallitus ja sivistys- ja tulevaisuuslautakunta pitivät muutaman tunnin kestäneen iltakoulun kouluverkon tiimoilta yhdessä valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mika Penttilä (kok.) sanoo, että asian eteenpäin vieminen tapahtuu sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan kautta.

-Vaihtoehto 4 tarjoaa hyvän lähtökohdan valmistelun syventämiseen.

Penttilän mukaan nyt on suunniteltava mitä toimintoja monitoimikeskukseen tultaisiin sijoittamaan ja mitä se maksaisi. Penttilä pitää luonnollisena, että monitoimikeskukseen sijoittuisi myös päiväkoti ja uusi keskuskeittiö. Selvitettäviin asioihin kuuluu myös se, mitä tyhjille kiinteistöille tehdään ja mikä on niiden purkukustannus.

Kaupunginhallituksen jäsen Janne Nieminen (vas.) toteaa, ettei vasemmistoliiton valtuustoryhmällä ole yhtenäistä kantaa asiaan ja näkemykset ryhmän sisällä vaihtelevat. Nieminen arvelee, että näin on myös muissa poliittisissa ryhmissä.

Nieminen tunnustaa, että ikäryhmien pieneneminen pakottaa tekemään ratkaisuja. Hän haluaa ensin nähdä nyt 2–3 viikon sisällä laadittavat kustannuslaskelmat ennen kuin on valmis määrittämään kantansa.

-Kunnallisvaalien lähestyminen alkaa näkyä myös tiettynä varovaisuutena, Nieminen toteaa.

Kunnallisvaalit ovat nousemassa politiikan horisontista yllättävän pian, koska seuraavat vaalit ovat runsaan vuoden kuluttua 9. päivä huhtikuuta 2017.

-Kouluverkon uudistamisella ei ole mikään kiire, sanoo kaupunginhallituksen jäsen Emmi Lintonen (sd.). Hän kertoo sosiaalidemokraattien antaneen viime kunnallisvaaleissa lupauksen, jonka mukaan koulut säilyvät. Tämä lupaus on Lintosen mukaan edelleen voimassa ja tulee pitämään. Hän ihmettelee myös päätelmää siitä, että pienemmälle oppilasmäärälle pitäisi rakentaa uusia tiloja.

Kaupunginhallituksen perussuomalainen jäsen Tuula Ylander sanoo, että asiassa pitäisi edetä rauhallisesti. Hänen mukaansa pitäisi selvittää mikä on todellinen remontin tarve.

-Forssassa ei ole tarvetta koulun suuryksikölle. Ensi maanantaina on koolla valtuustoryhmä ja asiat tullaan keskustelemaan, Ylander sanoo.

Ylander suhtautuu kriittisesti myös ajatuksiin koulujen sulkemisesta. Esimerkiksi Vieremän koulua ei pitäisi nyt lähteä sulkemaan, koska asuinalueella on runsaasti lapsia. Pienten lasten on turvallisempi kulkea lähikouluun kuin Talsoilan koululle.

Keskustan kaupunginhallituksen jäsen Pentti Jolanki toteaa, että häntä itseään kiehtoo jollakin tavalla vaihtoehto 4:n jatkotarkastelu. Siinä kouluparit muodostaisivat Vieremä ja Talsoila sekä Heikka ja Keskuskoulu, jolloin uusi monitoimikoulu voitaisiin toteuttaa oppilasmäärien lähtiessä laskuun. Jolanki edellyttää, että suunnitelmien pohjaksi saataisiin tarkempia laskelmia niin rakentamisen kuin purkukustannusten osalta.

-Mielestäni linjaus asiasta pitäisi tehdä tämän vuoden ja mielellään tämän kevään aikana. Jos asia lykätään ensi vuonna valittavan uuden kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi, uudella valtuustolla voi mennä muutama vuosi ennen kuin asiasta saadaan päätös. Nyt tarvitaan tarkemmat laskelmat, Jolanki sanoo.

Myös keskustassa esiintyy erilaisia arvioita tilanteesta. Kaupunginhallituksen jäsen Johanna Häggman sanoo, että ratkaisu tulevasta kouluverkosta pitää siirtää ensi keväänä valittavan uuden kaupunginvaltuuston tehtäväksi. Häggmanin mukaan tuolloin olisi nähtävissä myös se millaisen roolin uusi maakuntahallinto ottaa. Häggmann kaipaa myös hintalappuja korjauskustannuksista kuin monitoimikoulusta.

-Vieremän koulun lopettamisessa ei ole kyllä mitään järkeä, Häggman sanoo. FL

Palveluverkkoselvitykseen voi ottaa kantaa kaupungin nettisivustolla osoitteessa www.forssa.fi

 

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti