Lounais-Häme Forssa

Kreiviläntie saa odottaa aikaansa – Tuskien taipaleelle ei näy loppua, kun kaupunki laittaa toivonsa elyn rahoitukseen

Forssan kaupunki toteaa jatkavansa ponnisteluja Matkun Kreiviläntien peruskorjauksen käynnistämiseksi ely-keskuksen rahoituksen turvin.
Kreiviläntie on paikoin painunut yli kymmenen senttimetriä. Kuva: Tapio Tuomela
Kreiviläntie on paikoin painunut yli kymmenen senttimetriä. Kuva: Tapio Tuomela

Forssan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan valtuustoaloitetta Matkun Kreiviläntien peruskorjauksesta ja yksityistieavustuksista sekä kuntalaisaloitetta Kreiviläntiestä. Kummassakin tapauksessa kaupunginhallitus päätyi samannumeroiseen äänestykseen.

Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi muutti ehdotuksensa valtuustoaloitteen osalta siten, että kaupunki vaatii ely-keskukselta, että valtio ottaa ensi vuoden talousarvioon Kreiviläntien kunnostukseen tarvittavat määrärahat. Samalla kaupunginhallitus ehdottaa valtuuston merkitsevän asian käsittelyn yhdyskuntalautakunnassa ja kaupunginhallituksessa tiedokseen ja toteavan Johanna Häggmanin aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Johanna Häggman (kesk.) esitti toukokuussa 13 muun valtuutetun tai varavaltuutetun tuella toukokuussa valtuustoaloitteen Kreiviläntien peruskorjauksesta ja yksityisteiden avustusten palautuksesta.

Keskustelun kuluessa Johanna Häggman teki kannatettuna kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikenneen ehdotuksen, jonka mukaan kaupunki käynnistää neuvottelut ely-keskuksen kanssa Kreiviläntien kunnostamiseksi sekä neuvottelujen pohjalta varaa ensi vuoden talousarvioon kunnostamiseen tarvittavan määrärahan. Lisäksi yksityistieavustukset käsitellään talousarvion yhteydessä.

Äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus voitti äänin 8–3. Häggman, Janne Nieminen (vas.) ja Timo Norri (kesk.) äänestivät vastaan.

Kaupunki sai vuosi sitten 262 henkilön allekirjoittaman kuntalaisaloitteen, joka esittää Forssan kaupungille konkreettisen peruskorjausaloitteen tekemistä tieviranomaisille Kreiviläntiestä. Lisäksi kuntalaisaloite.fi:n kautta aloite sai 97 allekirjoittajaa eli yhteensä Kreiviläntien peruskorjaus sai puolelleen 359 allekirjoittajaa.

Tienvarren asukkaat ja tietä käyttävät ovat tuskastuneet, koska monesta yrityksestä huolimatta Kreiviläntien peruskorjaus ei ole edennyt. Vilkkaasti liikennöity tie on täynnä kuoppia ja muita epätasaisuuksia sekä päällystevaurioita, joita on yritetty paikata.

Pelkkä tien pintarakenteen uusiminen ei kauan ilahduttaisi, sillä tien raskas liikenne aiheuttaa jatkuvasti painumia.

Kaupunginhallituksen käsitellessä kuntalaisaloitetta Johanna Häggman esitti kannatettuna kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että kaupunki ilmoittaa Kreiviläntien peruskorjausta koskevan kuntalaisaloitteen tekijöille, että kaupunki käynnistää neuvottelut ely-keskuksen kanssa Kreiviläntien kunnostamiseksi sekä neuvottelujen pohjalta varaa ensi vuoden talousarvioon tarvittavan kunnostusmäärärahan.

Äänestyksessä Häggmanin ehdotuksen taakse asettuivat Janne Nieminen ja Timo Norri, joten kaupunginjohtajan alkuperäinen esitys voitti äänin 8–3.

Täten kaupunginhallitus ilmoittaa kuntalaisaloitteen tekijöille, että ”kaupunki jatkaa ponnisteluja Kreiviläntien peruskorjauksen käynnistämiseksi ely-keskuksen rahoituksen turvin”.

 

Ely-keskuksen virkamiehet esittivät taannoin Kreiviläntien katselmuksessa, että kaupunki voisi kustantaa puolet hankkeesta. Forssan kaupunki on toistuvasti painottanut Kreiviläntien kunnossapitoa ely-keskukselle.

Kaupungilla on kuitenkin yhdyskuntalautakunnan käsittelyn mukaan yllin kyllin tekemistä jo oman katuverkon kunnossapidossa. Hankala kysymys on, millä perusteilla valittaisiin tasapuolisuutta vaalien ne valtion tiet, joiden kunnostukseen kaupunki osallistuisi.

Yksityisteiden kunnossapitoon kaupunki osallistuu näillä näkymin vain sille vahvistettujen tieyksiköiden perusteella vaan ei avustuksin. Yksityistieavustuksista päätetään yhdyskuntalautakunnan mukaan vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä. Pärjäävä Forssa -talouden tasapainottamisohjelmassa on kuitenkin valtuuston linjaamana yhtenä toimenpiteenä, että kaikista teknisen ja ympäristötoimen avustuksista luovutaan. Näin yksityistieavustusten paluu ei ole todennäköistä. FL

 

Tekstiä korjattu 3.10. klo 15.15 lisäämällä kuntalaisaloite.fin allekirjoittajien määrä.

Asiasanat

Uusimmat

Näkoislehti

12.7.2020

Fingerpori

comic