Lounais-Häme Forssa

Kuhalankosken patoremontissa tulvivat myös kustannukset – Tarjoushinta on ylittynyt jo 52-prosenttisesti

Kuhalankosken padon korjaus on aiheuttanut yhteensä jo 376 000 euron lisätyöt. Näin urakan kokonaiskustannukset nousevat 1,1 miljoonaan euroon.
Kuhalankosken patoremontti ei ole sujunut onnellisten tähtien alla vaan voimakkaassa matalapaineessa. Kuva: Lassi Puhtimäki
Kuhalankosken patoremontti ei ole sujunut onnellisten tähtien alla vaan voimakkaassa matalapaineessa. Kuva: Lassi Puhtimäki

Puutteelliset tiedot sekä runsaat sateet ovat käyneet kalliiksi Forssan kaupungille Kuhalankosken patoremontissa.

Forssan kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina Kuhalankosken padon korjaushankkeessa 148 000 euron ja 228 000 euron lisätyöt (alv 0). MPV-Infrarakenne oy sai korjausurakan noin 720 000 euron tarjouksellaan.

Padon korjauksen suunnittelua ja toteutusta on haitannut suuresti se, ettei padosta ole tallella alkuperäisiä suunnitelmia. Rakenteen yksityiskohdat ovat selvinneet vasta hankkeen edetessä.

Töiden etenemistä on lisäksi haitannut poikkeuksellisen runsassateinen syksy ja alkutalvi. Alun perin padon piti valmistua joulukuussa, mutta valmistuminen siirtyi pitemmälle tähän vuoteen.

Lue Forssan Lehden uutinen vuodelta 2016: Patoremontti siirtyy.

Töihin päästiin vihdoin viime syksynä.

Kolmas vaihe vielä arvoitus

Forssan kaupungin tekninen johtaja Antti Heinilä toteaa, että patoremontin kolmesta vaiheesta ensimmäiset kaksi ovat lisätöineen nyt hoidettu.

– Olosuhteet ovat olleet vastaan ja vedenalaiset työt ovat arvokkaita. Sellaisessa kurimuksessa siinä ollaan.

Patoremontista on tekemättä vielä yksi vaihe, padon alapuoliset työt. Nämä patorakenteet korjataan kuivissa oloissa. Talvityö vaatii suojausta ja lämmitystä.

On mahdollista, että kolmaskin vaihe tuottaa lisätöitä… tai sitten ei. Korjauksen hinnaksi on jo tullut noin 1,1 miljoonaa euroa.

Yllätyksiä

Ensimmäinen yllätys oli, ettei padon ohijuoksutusluukkujen edessä ollutkaan yhtenäistä betonilaattaa. Luukkujen eteen täytyi valaa hyvin kalliina vedenalaisena työnä massiivinen, 70 senttiä paksu teräsbetonilaatta, joka kestää padotetun vesimassan aiheuttaman nosteen. Työ piti tehdä välittömästi ja aiheutti 148 000 euron lisäkulut.

Toisen ikävän yllätyksen tuotti turbiiniluukkujen edustan vanha pohjalaatta. Laatan purkaminen oli keskeytettävä, koska tehdystä reiästä alkoi vuotaa suuri määrä vettä voimalaitoksen perustusten läpi ja purkuaie aiheutti riskin voimalaitoksen perustuksille. Ratkaisuksi tuli uuden massiivisen laatan valaminen vedenalaisena työnä vanhan laatan päälle. Turbiiniluukun edustan laatan suunnittelusta, työn keskeytyksestä ja toteutuksesta uudella, kalliilla menetelmällä aiheutui arviolta 228 000 euron lisätyö.

Vaikutuksia jopa asfaltointiin

Patoremontin määräraha ei viime vuonna kulunut kokonaan, koska padon korjaus viivästyi. Tälle vuodelle siirtyvä työ voidaan toteuttaa talousarviossa Kiinteät rakenteet ja laitteet -kohtaan myönnetyn määrärahan puitteissa.

Tosin padon korjaus vie niin ison osan talousarviokohdan määrärahasta, että yhdyskuntalautakunta päätyi esittämään kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle 370 000 lisämäärärahaa investointiohjelmaan. Ilman lisämäärärahaa tämän vuoden asfaltoinnit putoaisivat Forssassa liki puoleen normaalista. FL

Patohankkeen monet mutkat

Kuhalankosken padon rapistuminen ilmeni määräaikaistarkastuksessa vuonna 2013.

Vuosi 2014 kului padonkorjauksen suunnittelussa.

Padon korjaustyöt piti aloittaa 2015, mutta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus totesi, että oikea 
vesilupaviranomainen onkin aluehallintovirasto.

Hanke jäi myös vuosilta 2016 ja 2017, koska lupahakemus aluehallintovirastolle valmistui syksyllä 2016 ja AVI myönsi 
luvan vasta joulukuussa 2017.

Hanke siirtyi kesältä 2018, koska ainoa tarjous oli ylihintainen. Vain ohijuoksutuskanava uusittiin loppuvuodesta 2018.

Korjausurakka tuotti kesällä 2019 vain kaksi tarjousta, joista toinen hylättiin. MPV-Infrarakenne oy sai urakan noin 720 000 euron tarjouksella.

Padon korjaus käynnistyi syyskuussa. Runsaat sateet hankaloittivat työtä.

Forssan kaupunki sai joulukuussa luvan kahden viikon lisäjuoksutukseen padolla Loimijoen voimakkaan syystulvan vuoksi.

Uusimmat

Näkoislehti

23.9.2020

Fingerpori

comic