Lounais-Häme

Kuinka paljon Forssan seudun kunnat satsaavat peruskouluihinsa?

Forssa panostaa kaikista Kanta-Hämeen kunnista taloudellisesti eniten peruskouluihinsa, kuntien kouluresursseja vertaileva Ylen koulukone kertoo.

Forssa sai vertailussa kaupunkimaisten kuntien joukossa täydet viisi tähteä, kun samassa vertailuryhmässä olleista esimerkiksi Riihimäki sai kaksi ja Hämeenlinna kolme tähteä.

-Tietyllä lailla otamme tuloksen tietysti hyvillä mielin vastaan. Tulos perustuu selviin faktoihin, jotka kertovat, että olemme oikealla tiellä, Forssan sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen sanoo.

Pynnönen toteaa, että luvut eivät ole sattumaa.

-Tulokset ovat todella pitkän ajan määrätietoisen työn tulos. Esimerkiksi Lasten Forssaa on kehitetty systemaattisesti vuodesta 2009. Päättäjät ovat tajunneet, että näitä resursseja tarvitaan.

 

Jokioinen ja Ypäjä panostavat koulukoneen mukaan perusopetukseen rahaa suunnilleen saman verran rahaa kuin maaseudulliset kunnat keskimäärin, Humppila ja Tammela hiukan vähemmän.

Yle ei jutussaan kerro, painotettiinko eri kategorioita tutkimuksessa enemmän kuin muita tähtiluokituksia tehtäessä.

Pynnönen huomauttaa, että luvut eivät kerro esimerkiksi oppimistuloksista mitään, vaan numerot ovat lähinnä suuntaa antavia. Saman asian nostivat esiin myös muut Forssan seudun sivistysjohtajat ja sivistystoimenjohtajat.

-Vertailua voi tehdä monelta näkökantilta, tässä sitä on tehty ainoastaan taloudellisista asioista. Hyvä, että resursseista ja niiden tasapuolisuudesta kuitenkin keskustellaan. Isossa kuvassa tämä antanee suuntaa, missä mennään. Tuloksemme on mielestäni ihan ok, Jokioisten sivistystoimenjohtaja Jari Sillanpää sanoo.

Koska luvut ovat yhdeltä vuodelta, tulokset voivat pidemmällä mittakaavalla tarkasteltuna olla erilaiset. Esimerkiksi opetusmenot vuositasolla olivat Forssassa suuret vuonna 2016, koska silloin alettiin hankkia tietokoneita kaikille peruskoululaisille. Vuonna 2017 sen sijaan oppimateriaaleihin käytettiin normaalivuotta vähemmän rahaa juuri tietotekniikkahankintojen vuoksi.

-Vuonna 2018 oppimateriaaleihin käytetty luku on taas suurempi, Pynnönen sanoo.

 

Ypäjän sivistystoimenjohtaja Heikki Vainio iloitsi kuitenkin Ypäjän luvuista.

-Lähes jokaiseen selvityksen kohtaan olen tyytyväinen. Ajattelin, että opetusmenomme saattaisivat olla isommatkin, kun pienempien koulujen myötä rahaakin kuluu enemmän. Toisaalta luulin, että ryhmäkoot ovat meillä pienet, mutta ne ovatkin samalla tasolla kuin keskimäärin, Vainio sanoo.

Vainio uskoo, että tulevaisuudessa Ypäjällä rahat saadaan keskitettyä vielä aiempaa enemmän itse koululaisten oppimiseen esimerkiksi hallintokulujen sijaan. Levän koulu sulkeutuu tämän lukuvuoden jälkeen, Ypäjänkylän koulu on tarkoitus sulkea vuoden päästä.

Humppilan sivistysjohtaja Katja Ojala hiukan ihmetteli kunnan saamaa kahden tähden luokitusta. Ojala toisaalta iloitsee esimerkiksi Humppilan suhteellisen pienistä ryhmäkooista.

-Teemme työtä ja taloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Humppilassa oppilaalla on ihan hyvä olla, mistä kertoo esimerkiksi saamamme positiivinen palaute, Ojala sanoo.

 

Forssaa verrataan muihin kaupunkeihin mukaan lukien Helsinki, Tampere ja Turku, kun taas seudun pienempiä kuntia maaseutukuntiin ympäri Suomen. Tammelan sivistystoimenjohtaja Mari Haapanen nostaakin esiin, että lukuja ja tähtiluokituksia katsoessa pitää miettiä perspektiiviä.

-Esimerkiksi seudullisesti vertaillessa meillä on hyvät luvut. Eihän kokonaisuus tietysti kovin hyvältä näytä. Seudulla on petrattavaa, Haapanen sanoo.

Tammela sai alkuvuodesta Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Haapanen ei näe, että Ylen selvityksen luvut tahraisivat kunnan kilpeä tältä osin.

-Näen, että nämä ovat vähän eri asioita. Lapsiystävällinen kunta -mallissa lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaiden joukossa ja huomioidaan lasten toiveita ja ajatuksia, tämä taas heijastelee enemmän poliittisia päätöksiä, Haapanen sanoo. FL

 

Kunnat kolmessa kategoriassa
Yle kysyi Suomen kunnilta tietoja perusopetuksen resursseista. Osan tiedoista Yle keräsi Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen tilastoista.Kyselyn vastaukset julkaistiin toukokuun puolessa välissä.Vertailussa mitattiin pelkästään kuntien satsauksia perusopetukseen, ei esimerkiksi oppimistuloksia.Kuntia vertailtiin Tilastokeskuksen kuntaluokituksen mukaisissa kolmessa eri luokassa: kaupunkimaiset kunnat, taajan asutut kunnat ja maaseutumaiset kunnat.Forssan seudun kunnista Forssa luokiteltiin kaupunkimaisiin kuntiin, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä taas maaseutumaisiin kuntiin.Kaupunkimaisiin kuntiin luetaan ne kunnat, joiden asukkaista vähintään yhdeksän kymmenestä asuu taajamissa tai suurimman taajaman väkiluku on vähintään 15 000.Maaseutumaisissa kunnissa taajamissa asuu väestöstä alle kuusi kymmenestä ja kunnan suurimman taajaman väkiluku on alle 15 000. Maaseutumaisiin kuntiin lasketaan myös ne kunnat, joiden väestöstä yli 60 prosenttia mutta alle 90 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 4 000.Ylen kyselyyn vastasi yhteensä 289 kuntaa, 22 jätti vastaamatta.

Uusimmat

Fingerpori

comic