Lounais-Häme

Kulttuuri kukoistakoon kouluissa

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry järjesti kuluvalla viikolla Tammelassa työpajan, jonka tavoitteena on käynnistää kulttuurikasvatussuunnitelmien laadinta yhdistyksen toiminta-alueella Forssassa, Humppilassa, Jokioisilla, Tammelassa, Ypäjällä, Somerolla, Urjalassa, Loimaalla, Koskella, Punkalaitumella ja Oripäässä.

Suunnitelman on määrä tukea tasavertaisesti kaikkien kunnan lasten ja nuorten kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja paikallisidentiteetin vahvistumista.

Kulttuurikasvatussuunnitelma mainitaan uusissa, ensi syksynä käyttöön otettavissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa työkaluna, joka tarjoaa monia mahdollisuuksia opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen. Tämä mahdollistaa kulttuurikasvatuksen sisällyttämisen entistä johdonmukaisemmin ja jatkuvammin koulun toimintaan.

Kuvion kulttuurituottaja Minna Lehtola kuvaa, että luokille se voi tarkoittaa esimerkiksi säännöllisiä työpaja- ja taiteilijavierailuja. Kulttuurikasvatussuunnitelman tarkoituksena on, etteivät kulttuurikokemukset jäisi irrallisiksi. Kulttuurikasvatussuunnitelma vakiinnuttaa kulttuuri- ja taidesisältöjä koulun arkeen.

Suunnitelma laaditaan kunnan opetustoimen ja kulttuuripalveluiden yhteistyönä. Toiminta jatkuu vuodesta toiseen.

Kulttuurikasvatussuunnitelma auttaa taide-, kulttuuri- ja kulttuuriperintökasvatuksen toteuttamista kunnassa osana perusopetusta. Se pohjaa kunnan omaan kulttuuriperintöön sekä taide- ja kulttuuritarjontaan.

Suunnitelma tekee koulujen kulttuurikasvatustyöstä tavoitteellista ja pyrkii takaamaan kaikille oppilaille samat mahdollisuudet osallistumiseen sekä osaamisen vahvistamiseen.

Kulttuurikasvatussuunnitelma antaa raamin systemaattiselle koulun ja kulttuurilaitosten yhteistyölle. Se koskee kaikkea opetusta, ei vain taide- ja taitoaineita. Suunnitelma auttaa tutustuttamaan lapset ja nuoret oman lähiympäristönsä kulttuuriin, kulttuuriperintöön ja taiteeseen.

Kanta-Hämeessä oma kulttuurikasvatussuunnitelma on vasta Hämeenlinnan kaupungilla. Tammelan kunnan vapaa-aikasihteeri Päivi Klemelä toteaa, että tällä hetkellä on hyvin koulukohtaista, mikä osuus kulttuurilla on koulutyössä.

Klemelä toivoo, että tehtävä kulttuurikasvatussuunnitelma opetussuunnitelman osana toisi mukanaan myös rahoitusta esimerkiksi kulttuurikohteissa vierailemiseen.

– Tammelassa on helppo toimia, kun voimme kokoontua saman pöydän äärellä eikä välissä ole paljoa byrokratiaa, hän summaa.

Opetuksen ja kulttuurin ammattilaiset käsittelivät Tammelan kunnantalolla työpajassaan kulttuurikasvatusta ja yhteistyön mahdollisuuksia. Ryhmätyöosuudessa he työstivät kuntien omia suunnitelmia asiantuntijoiden tukemana.

Tammelassa järjestetty Kulttuuria kouluun -työpaja oli osa 20 pajan valtakunnallista kiertuetta, jonka tavoitteena on kasvattaa kulttuurikasvatussuunnitelmien määrää valtakunnallisesti.

Kiertueen tuottamisesta vastaa Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton Kulttuurivoltti-yhteistyöhanke. Hankkeen pääyhteistyökumppaneita ovat Kuntaliitto, Opetushallitus ja Taiteen edistämiskeskus. FL

Mikä oikein onkulttuurikasvatus-suunnitelma?
Kulttuurikasvatussuunnitelma on työkalu kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatuksen toteuttamiseen kunnassa osana opetusta.Kulttuurikasvatussuunnitelma laaditaan ja sitä toteutetaan koulujen ja kulttuuri- ja taidealan toimijoiden yhteistyönä. Se pohjaa kunnan omaan kulttuuritarjontaan ja kulttuuriperintöön sekä lasten ja nuorten omaehtoiseen toimintaan.Kulttuurikasvatussuunnitelma perustuu opetussuunnitelman toteuttamiseen ja tekee koulujen kulttuurikasvatustyöstä tavoitteellista. Samalla se takaa kaikille oppilaille samat osallistumisen mahdollisuudet. Kulttuurikasvatus koskee kaikkea opetusta, ei vain taide- ja taitoaineita, ja nivoo yhteen eri oppiaineita.Joissakin kunnissa kulttuurikasvatussuunnitelma on ollut käytössä jo pitkään osana perusasteen paikallista opetussuunnitelmaa ja vakiintunut kunnan tavaksi tehdä lastenkulttuurityötä.Kuntien suunnitelmat voivat kulkea kulttuuriopetussuunnitelman, kulttuuripolun, -rappusten tai -reitin nimellä. Perusopetuksen opetussuunnitelma noudattaa termiä kulttuurikasvatussuunnitelma.Lisätietoja: http://kulttuurikasvatussuunnitelma.fi

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti