Lounais-Häme

Kulttuuriympäristön entistämiseen voi hakea avustusta

Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden vuoden 2020 entistämisavustusten hakuaika päättyy 11.11.2019 kello 15.
Kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen voi hakea avustusta Museovirastolta. Arkistokuva Tammelan Portaasta. Kuva: Åberg Markku
Kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen voi hakea avustusta Museovirastolta. Arkistokuva Tammelan Portaasta. Kuva: Åberg Markku

Museovirasto on julistanut haettaviksi vuoden 2020 avustukset. Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen myönnettävien avustusten tarkoituksena on säilyttää arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä osana kansallista kulttuuriperintöä. Tarkoituksena on myös tukea rakennusrestauroinnin työtapojen säilymistä.

Entistämisavustuksia voidaan myöntää kohteen omistajalle rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla suojeltuihin kohteisiin tai muuten merkittäviin kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää erityistä kulttuuri- tai rakennushistoriallista asiantuntemusta ja osaamista.

Avustettavat kohteet voivat olla rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta. Avustettavia kohteita voivat olla siten yksittäisten rakennusten lisäksi esimerkiksi historialliset puutarhat ja puistot rakennelmineen, hautapaikat muistomerkkeineen sekä toisen maailmansodan puolustusvarustukset.

Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden vuoden 2020 entistämisavustusten hakuaika päättyy 11.11.2019 kello 15.

Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Vuonna 2020 avustuksen osuus hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista voi olla enintään 50 prosenttia. Myönnetyt avustukset ovat olleet viime vuosina noin 30 prosenttia kokonaiskustannuksista. Yksittäinen avustus voi vain poikkeustapauksessa olla suuruudeltaan yli 40 000 euroa. Myönnetty avustus maksetaan yhdessä erässä hankkeen valmistuttua. Avustuksen käyttöaika on vuodet 2020–2022.

Opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista tuleva avustusmääräraha on viime vuosina ollut noin 1,6 miljoonaa euroa. FL

Uusimmat

Näkoislehti

4.7.2020

Fingerpori

comic