Lounais-Häme

Kuluttajaluottoja koskevaa lainsäädäntö uusitaan – Tarkoituksena vähentää luotoista aiheutuvia velkaongelmia

Luottojen korkokatto laajenee ja tiukkenee.
Arkistokuva. Kuva: Juhani Salo
Arkistokuva. Kuva: Juhani Salo

Luottoja koskeva lainsäädäntö muuttuu syyskuussa. Uuden lain seurauksena korkokatto laajenee koskemaan valtaosaa kuluttajaluottoja.

Sääntelyn ulkopuolelle jäävät vain sellaiset asuntoluotot, joissa vakuutena on asunto tai muuto omaisuutta, sekä liikennevälineiden, kuten autojen, osamaksukauppa.

Samalla hintasääntelymalli muuttuu luoton todelliseen vuosikorkoon sidotusta mallista erikseen korkoa ja muita luottokustannuksia sääntelevään malliin. Jatkossa luoton koron yläraja on 20 prosenttia.

Uudella lainsäädännöllä myös rajoitetaan erikseen oikeutta periä kuluttajalta muita luottokustannuksia kuin korkoa. Niin ikään oikeutta periä kuluttajalta kuluja maksuajan pidentämisestä rajoitetaan.

Muutosten tarkoituksena on kohtuullistaa tarjolla olevien kuluttajaluottojen hinnoittelua, vähentää kuluttajaluotoista aiheutuvia velkaongelmia ja helpottaa lain noudattamisen valvontaa. Muutosten myötä kuluttaja pystyy myös itse jatkossa paremmin arvioimaan, noudattaako luotonantaja tai luotonvälittäjä lakia.

Jos luotonantaja tai luotonvälittäjä rikkoo korko- tai luottokustannuskattoa koskevaa sääntelyä, kuluttajalta ei saa periä korkoa eikä muita luottokustannuksia lainkaan. Tältä osin tarkoituksena on tehostaa sääntelyn noudattamista.

Tasavallan presidentti vahvisti lain perjantaina 26. huhtikuuta. Laki astuu voimaan 1. syyskuuta alkaen. FL  

 

Uusimmat