Lounais-Häme

Kunnalla on oikeus päättää kaava-alueistaan

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt Sukula–Häiviä osayleiskaavasta tehdyt valitukset.

Lähes 270 henkilöä valitti Tammelan kunnanvaltuuston vuoden 2015 joulukuussa tekemästä kaavapäätöksestä.

Valittajat perustelivat kaavan kumoamista muun muassa puutteellisilla selvityksillä ja sillä, että kaava olisi yleiskaavalle asetettujen vaatimusten vastainen.

Alueelle on suunniteltu tuulivoimaloita ja siellä on jo turvetuotantoa. Valittajien mukaan turpeen käsittely levittää pienhiukkasia, joiden leviämistä tuulivoimala saattaa edistää. Myös Kiimassuon jätteenkäsittelyalueen laajentuminen Tammelan puolelle aiheuttaa valittajien mukaan haittaa.

Hallinto-oikeuden mukaan tuulivoimaloiden aiheuttaman melun osalta tehdyt selvitykset ovat olleet riittäviä ja turvetuotantoa varten on voimassa oleva ympäristölupa. Kiimassuokin on tarpeeksi kaukana asutuksesta.

Oikeuden mukaan kunnalla on oikeus päättää alueensa käyttämisestä ja määrätä, minkälainen kaava alueelle laaditaan.

Hallinto-oikeus ei voi kumota kunnanvaltuuston hyväksymää lainmukaista kaavaa sillä perusteella, että toisenlainen kaavaratkaisu olisi valittajien käsityksen mukaan tarkoituksenmukaisempi. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic