Lounais-Häme

Kunta vaatii rauhoituspäätöksen kumoamista

 

Ypäjän kunnanhallitus on sitä mieltä, että rauhoituspäätös Pirttimäessä sijaitsevan Luukkalan tilan koillisimmalta osalta on poistettava.

Alue kuuluu Vieraankiven luonnonsuojelualueeseen.

-Kyseisen lohkon rauhoitukselle ei ole tarvetta, kunnanjohtaja Vesa Ketola sanoo.

Ely-keskus rauhoitti kokonaisuudessaan 2,6 hehtaarin kokoisen alueen tammikuussa. Nyt kunta siis vaatii rauhoituspäätöksen kumoamista tai poistamista.

Kunta perustelee vaatimustaan sillä, että kyseinen palsta sijaitsee Palikkalan osayleiskaavassa. Kaavaan on merkitty tielinjaus Ypäjältä Someroon.

-Kaava on vahvistettu jo vuosi sitten. En ymmärrä, miksi alueelle haettiin rauhoituspäätöstä jälkijättöisesti.

Elyn mielestä uudelle tielinjalle ei ole tarvetta eikä rahoitusta.

Kunta on eri mieltä. Kunnanhallituksen mukaan Palikkalan oikaisu on perusteltua saada mahdollisimman pian tiehallinnon ohjelmiin.

-Tielinjaus Ypäjän ja Someron välillä on erinomainen, Ketola sanoo. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic