Lounais-Häme

Kuntaliitto: "Kela pompottelee toimeentulotuen hakijoita luukulta toiselle parin euron vuoksi"

Kuntaliiton erityisasiantuntijan

Ellen Vogtin

mukaan tilanne toimeentulohakemusten siirtymisessä kunnilta Kelalle ei ole tällä hetkellä lähelläkään tyydyttävää.

Suurin ongelma liittyy epäselvyyteen tehtävienjaossa, etenkin lääkekustannusten korvauksissa.

– Näin kunnat ovat meille viestittäneet. Tilanne kunnissa on todella kuormittunut, Vogt sanoo.

Hänen mukaansa menee todennäköisesti vielä aikaa, ennen kuin asiassa päästään kuntien kannalta edes tyydyttävään tilanteeseen

Perustoimeentulotuen myöntäminen on vuoden alusta siirtynyt kunnilta Kelalle. Uudistuksessa ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki jäi kunnille.

Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtajan

Tarja Myllärisen

mukaan eniten ongelmia uudessa tilanteessa tuottaa juuri roolien jäsentymättömyys.

Myös Vogtin mukaan joidenkin asioiden hoito on valunut kunnille, vaikka ne eivät Kuntaliiton mukaan kunnille enää kuuluisi.

– Tällä hetkellä on vielä hieman epäselvää, mitkä asiat kuuluvat millekin toimijalle, Vogt sanoo.

Suurin ongelma on ollut lääkekustannusten korvaamisessa, mikä aiheuttaa Vogtin mukaan asiakkaiden pallottelua edestakaisin.

Lääkekustannukset tulisi Vogtin mukaan hoitaa ensisijaisesti Kelan toimesta ja joustavammin kuin nyt on tehty.

Kelan ohjeistusta tulisi Myllärisen mukaan tarkentaa, jotta asiakkaan ei tarvitsisi muutaman euron vuoksi juosta kahdella luukulla.

Hyvin pienistä summista koostuva henkilön täydentävän toimeentulotuen tarve voi hänen mukaansa olla muutamien eurojen luokkaa.

– Meidän mielestämme tässä on tarkentamisen tarpeita, jotta asiakasta ei pomputeltaisi turhaan.

– Uudistuksen alkuperäinen tavoitehan oli, että järjestelmä yksinkertaistuu. Nyt on esimerkkejä siitä, että tässä on käynyt toisinpäin, Myllärinen sanoo.

Kelan etuuksien osaamiskeskuksen päällikkö

Tomi Ståhlin

mukaan ongelmat tiedostetaan Kelalla.

– Kelan ja kuntien tehtävät on kuitenkin laissa hyvin pitkälle määritelty, eikä tältä osin ole mielestäni mitään yleistä epäselvyyttä Kelassa.

Kela on hänen mukaansa löytänyt ratkaisun ainakin lääkemaksusitoomuksen kanssa, jotta asiakkaita ei tarvitse siirtää näissä tapauksissa kunnille lisätukia hakemaan.

– Työntekijöitä sekä asiakkaita on ohjeistettu ja kerrottu, miten tässä voidaan menetellä.

Kunhan asiakas toimittaa Ståhlin mukaan lääkkeen tiedot, voi Kela arvioida niiden hinnan ja maksaa erotuksen asiakkaalle, jolloin hänen ei tarvitse asioida erikseen kunnan kanssa.

Ståhlin mukaan toimeentulon määrän rajaminen kunkin asiakkaan kohdalla on kuitenkin määrätty laissa.

– Asiakkaalla ei ole oikeutta saada yhdessä tilanteessa viittä euroa enemmän kuin laskelma osoittaa ja seuraavassa vaikka viisittätoista euroa, Ståhl sanoo.

Muutoin olisi hänen mukaansa mahdotonta lopulta määritellä, mihin raja vedettäisiin kunkin asiakkaan kohdalla.

Kuntaliitto näkee ongelman taustalla sen, että Kela-etuudet ovat koko Suomessa samanlaisia ja hyvin kaavamaisia.

Nyt Kelalla on Vogtin mukaan kuitenkin hoidettavanaan tuki, jota ei voi hoitaa kaavamaisesti ja jonka suhteen pitää huomioida asiakkaan yksilöllinen tilanne. Toimeentulotuki on ollut harkinnanvarainen ja viimesijainen toimeentuloturvan lähde.

– Kela rajaa meidän tulkintamme mukaan liian tiukasti perustoimeentulotukea, eikä huomioi asiakkaan tosiasiallista tilannetta.

Kunnilla on Myllärisen mukaan ollut aina harkinnanmahdollisuus asiassa ja ne ovat myös toteuttaneet tätä harkintaa järjestelmän joustavoittamiseksi.

– Asiakkaan etu edellyttäisi nyt sitä, että Kela tarkentaisi ohjeistustaan, Myllärinen sanoo.

Tilanne on Vogtin mukaan tullut kunnille täytenä yllätyksenä.

– Meille ei edes tullut mieleen, että asiassa voisi tulla tämänkaltaisia ongelmia.

Suurin osa ongelmista selviää Kelan Tomi Ståhlin mukaan jo tämän kuukauden aikana, mutta joidenkin asioiden selvittelyssä saattaa mennä koko kevät.

Kuntaliiton Ellen Vogt muistuttaa, että uudessa tilanteessa on toimittu vasta pari viikkoa.

– Moni asia on myös mennyt todella hyvin.

Kunnat ovat hoitaneet toimeentulotukea vuosikymmenten ajan. Kela vasta harjoittelee tätä, Vogt sanoo.

– Tämä on suurin sosiaalihuollon uudistus koskaan. Olisi ihme, jos ongelmia ei tulisi. Näin tilanne ei voi kuitenkaan jatkua, Vogt sanoo.

Kelan Ståhl muistuttaa, että jos ongelmia tulee, ne voidaan ja pitää ratkoa mahdollisimman nopeasti.

– Muutoksen suuruuteen nähden ongelmia ei ole paljon, mutta jokaiseen asiakkaan ongelmaan on syytä etsiä ratkaisua, Ståhl sanoo.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti