Lounais-Häme

Kuntaliitto pelkää: Liikenneyhtiö voisi jättää vähemmän houkuttelevat tiet rappeutumaan

Liikenne- ja viestintäministeriön uuden liikenneverkkoyhtiön pitkän aikavälin vaikutukset huolestuttavat Kuntaliittoa. Liikenneasiantuntijan

Johanna Vilkunan

mukaan riskinä on, että liikenneyhtiön kannalta vähemmän houkuttelevien teiden kunto heikkenee ja alueet menettävät kilpailukykyään.

Vilkunan mukaan uuden yhtiön kohdalla tulisi pohtia tarkemmin sitä, mistä sen tulos muodostuu ja miten tämä vaikuttaa siihen, mille alueille yhtiön kannattaa investoida.

– Eri alueet ovat yhtiön kannalta eri tavalla houkuttelevia. Tästä voi hyvin seurata, että joillekin alueille investoidaan enemmän, kun taas muualla tieverkko rapautuu.

Tämä vaikuttaa Vilkunan mukaan edelleen siihen, millaiset mahdollisuudet eri alueilla on asua ja harjoittaa elinkeinoa. Hän pelkää, että eri alueiden saavutettavuus ja vetovoima kehittyvät eri suuntiin.

– Eduskunta ei pystyisi jatkossa yhtä tarkkaan ohjaamaan liikenneverkkoa, vaikka se painotuksia ja suuntaviivoja yhtiölle antaisikin, Vilkuna sanoo.

Raskaat vaikutukset kuntien talouteen

Liikenneverkkoyhtiön perustamisella olisi selvityksen mukaan myös suorempia vaikutusta kuntien talouteen. Tieverkkoselvityksen mukaan kilometrikohtainen tienkäyttömaksu ohjaisi jopa kymmenen prosenttia liikenteestä kuntien kaduille.

Vilkunan mukaan

kuntien katuverkkoa ei ole suunniteltu ja mitoitettu siihen, että liikenne kaduilla lisääntyisi yhtäkkiä näin paljon.

– Kustannuksia siirrettäisiin suoraan kunnille, sillä ne vastaavat katuverkon rakentamisen ja ylläpidon kustannuksista.

Kuinka paljon kustannukset nousisivat yhtiön seurauksena, riippuu kuntien kaduille siirtyvän liikenteen kasvua seuraavista katuverkon ylläpidon sekä joukkoliikenteen kustannusten kasvusta.

Ministeriön liikenneverkkoselvityksessä todetaan, että kunnat voisivat halutessaan ostaa palvelua liikenneverkkoyhtiöltä ja ryhtyä laskuttamaan myös omien katujensa käytöstä. Vilkunan mielestä suunnitelma kuulostaa hyvin vaikealta ja uskoo, ettei asiakkaiden rahastamisen jakaminen eri toimijoille olisi toimiva ratkaisu.

– Tästä tulee etenkin käyttäjälle todella monimutkainen järjestelmä, jos kaupunkien, kuntien ja valtioiden teillä olisi omat hinnoitteluvirityksensä ja vielä näiden lisäksi palveluoperaattorit, joilla on oma ansaintalogiikkansa.

– Se ei palvelisi kokonaisuuden kehittämistä.

Ei vastaa arkielämää

Vilkunan mukaan ratkaisuun tarvittaisiin yhteinen tavoite, jotta verkkoa pystyttäisiin käyttämään mahdollisimman järkevästi ja tehokkaasti.

– Valtion ja kuntien tieverkkojen pitäminen erillään ei vastaa sitä arkielämää, jossa me elämme, sillä käytämme kaikki koko tieverkkoa.

– Kunnat pyrkivät omalla alueellaan siihen, että arki toimii niin asukkaille kuin elinkeinoelämälle ja että kunnat pystyvät kehittämään maankäyttöä ja liikennejärjestelmää pitkäjänteisesti.

Vilkuna kertoo pettyneensä siihen, etteivät kunnat päässeet uuden liikenneverkkoyhtiön valmisteluun mukaan.

Hänen mukaansa on ongelmallista, että kuntien rahoittama verkko on jäänyt selvityksen ulkopuolelle.

– Liikenneverkko on kuitenkin käyttäjille kokonaisuus. Sitä täytyy myös tarkastella kokonaisuutena, jos ajatellaan kuntien tai kaupunkiseutujen kehittämistä.

Juttua muokattu: Jutusta poistettu kohta, jonka mukaan syrjäisempien alueiden kunto voisi heikentyä liikenneyhtiön myötä. Todellisuudessa vaarana on, että liikenneverkkoyhtiön kannalta vähemmän houkuttelevien alueiden teiden kunto heikentyisi.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti