Lounais-Häme

Kuntapäättäjät tukevat maakunnan yhtenäisyyttä

Forssaan kokoontuneet puheenjohtajat kaipaavat sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun etenemisestä enemmän ajantasaista tietoa ja samalla myös vaihtoehtojen pohdintaa ja esilletuontia. Samalla kaivattiin uudistuksen valmistelun keskiössä maakunnallisesti olevalle Oma Hämeelle selkeää kuntien tahtotilaa sote-palveluiden maakunnallistamisesta, mikäli lainmukainen uudistus ei etene.

Forssan kaupunginhallituksen puheenjohtajan Kaisa Lepolan (sd.) Forssan Lehdelle lähettämän yhteenvedon mukaan kokoontumisessa painotettiin maakunnan yhtenäisyyttä. Samalla kannettiin huolta sote-uudistuksen vaikutuksista kuntien valtionosuuksiin.

Maakunnan tulevaisuuden ja elinvoiman kannalta kuntapäättäjät nostivat esiin uuden keskussairaalan äärimmäisen tärkeäksi asiaksi. Samalla korostettiin maakunnan kolminapaisuutta Hämeenlinnan, Forssan ja Riihimäen seutukuntien kesken.

Kuntapäättäjät olivat yhtä mieltä siitä, että hallinnollinen ketju kunta, seutu ja maakunta on pohdittava kokonaan uudestaan. Eikä vanhaan ole enää paluuta. Maakuntaa halutaan kehittää yhtä köyttä yhdistyksen periaatteiden mukaisesti eikä maakunnan keskusten välisiä jännitteitä haluta nostaa esille.

Esille nousi tarve kunnanhallitusten ja -valtuustojen puheenjohtajien, Oma Hämeen edustajien ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kokoontumisesta kiireesti pohtimaan tilannetta. Kuntien hallitusten ja niiden puheenjohtajien pitää huolehtia uudistuksen kokonaisuuden johtamisesta ja onnistumisesta.

Huolta aiheuttaa myös se, miten Kanta-Häme pysyy maakuntana koossa, ja miten maakunta kehittyy tulevaisuudessa.

Kunnat haluavat olla innokkaina ja innostavina mukana maakunnan valmistelussa myös virkamiesten ja Oma Hämeen tukena.

Muuten voi syntyä tilanne, että isojen asioiden tulessa päätöksenteossa esille, kunnissa lähdetään torppaamaan asioita, koska ei olla oltu riittävästi valmistelussa mukana.

Kuntapäättäjien mielestä nyt on aika kirjoittaa auki maakunnan unelmia ja tuoda ne esille, koska unelmilla on tapana toteutua.

Elinvoiman kannalta keskeistä on se, että maakunta profiloituu kunnolla. Maakunnan innovatiivisuutta ja kansainvälisyyttä on lisättävä.

Myös uusia innovaatioita tarvitaan. Kuntapäättäjät nostivat esiin myös matkailun, jonka ympärille kaivataan konkreettisia toimia maakunnan potentiaalin hyödyntämiseksi. Vahva lähiruokaosaaminen ja Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyys antavat pohjaa matkailupalveluiden kehittämiseen.

Lisäksi keskusteltiin ajankohtaisesta maakunnan soten valinnanvapaushankkeesta. Lähdetäänkö siihen, miten rajataan ja linjataan, jos hanke toteutuu. Ratkaisuun tulevat ne asiat, joihin virkamiehet kaipaavat kevään aikana poliittisia linjauksia.

Lepola toivoo, että uudistuksen valmistelussa säilytettäisiin positiivinen vire ja kyettäisiin muodostamaan yhteinen näkemys siitä, mitä tapahtuu, jollei sote-uudistus etenekään suunnitellussa aikataulussa. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic