Lounais-Häme

Kuntasijoituspaikka on abstrakti käsite

 

Arvion mukaan noin 15 000 pakolaista tarvitsee tänä vuonna kuntasijoituspaikan.

Lähes kaikki Kanta-Hämeen kunnat ovat tehneet sopimuksen ely-keskuksen kanssa pakolaisten vastaanottamisesta ja kuntapaikoista. Tosin Hämeen ely-keskuksen työvoimapalveluasiantuntijan Anita Salosen mukaan kuntapaikka on abstrakti käsite.

-Kyse on käytännössä asunnoista, Salonen miettii.

Elyn ja kuntien väliset sopimuspaikat koskevat kiintiöpakolaisia eli pakolaisleireiltä Suomeen saapuvia.

Turvapaikanhakijat taas ovat vapaita liikkumaan sen jälkeen, kun he ovat saaneet oleskeluluvan, joten heille on vaikea määritellä tiettyä kiintiötä.

-Moni myönteisen päätöksen saanut turvapaikanhakija on jäänyt esimerkiksi Forssaan asumaan. Siellä on tehty hyvää yhteistyötä vastaanottokeskuksen ja kunnan välillä ja tarjottu asuntoja, Salonen kehuu.

Forssan kaupungin työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö Jaakko Leskisen mukaan kaupunkiin on jo jäänyt 14 oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa.

-Ensimmäiset kiintiöpakolaiset tulevat syksyllä, Leskinen lisää.

Hän laskee, että Forssan kuntasijoituspaikkojen määrä on jo ylittynyt ja tulee vielä kasvamaan.

-Uskon, että tyhjillään olevat vuokra-asunnot täyttyvät, mutta sitä on vaikea sanoa, pysyvätkö oleskeluluvan saaneet täällä tulevaisuudessakin.

Forssan vastaanottokeskuksen turvapaikanhakijat ovat saaneet vasta muutamia oleskelulupapäätöksiä. Keskuksessa on tällä hetkellä 204 turvapaikanhakijaa.

SPR:n Forssan vastaanottokeskuksen johtajan Leena Uskelinin mukaan viime vuonna maahan tulleiden päätösten pitäisi olla valmiina elokuun loppuun mennessä.

-Monet myönteisen päätöksen saaneet ovat jääneet Forssaan. Täällä on tykätty olla, Uskelin kehuu.

Myönteisen päätöksen saaneiden joukossa on ollut sekä yksin tulleita että perheitä.

Anita Salosen mukaan kuntien ja elyn välisissä sopimuksissa on kyse kuntapaikkojen ja kotouttamisen lisäksi myös kustannuksista.

Kunta on velvollinen järjestämään kuntalaisille, myös maahanmuuttajille, palvelut. Jos kunnalla on sopimus ely-keskuksen kanssa, kunta voi hakea valtiolta korvauksia pakolaistaustaisista kuntalaisista.

-Myös sosiaali- ja terveyspalvelut sekä tulkkauspalvelut täytyy järjestää. Elyn näkökulmasta olennaista sopimusten teossa on kotouttamispalveluiden laadukas toteuttaminen.

Hämeen ely-keskus on tehnyt sopimuksen kaikkien muiden Kanta-Hämeen kuntien kanssa paitsi Ypäjän ja Hattulan.

-Tilanne on kokonaisuutena hyvä.

Salonen sanoo, että toisaalta hän ymmärtää pienen kunnan, kuten Ypäjän, jättäytymisen sopimuksen ulkopuolelle, koska pienempiin kuntiin ei välttämättä muuteta.

Toisaalta se, ettei sopimusta tehdä, voi olla ikään kuin omaan jalkaan ampumista. Valtion maksamat korvauksethan jäävät saamatta, jos kuntaan sittenkin muuttaisi pakolaistaustainen henkilö. 

 

Uusimmat

Fingerpori

comic