Lounais-Häme

Kuntastrategiaa hiotaan Somerolla

Someron kaupunki on tarkistamassa kuntastrategiaansa nykyhetkeen sopivaksi. Kunnan toimialat on yhdistetty kahdeksi pääkokonaisuudeksi, jotka ovat konserni ja kehittäminen sekä peruspalvelut.

Kriittiset kehittämiskohteet on karsittu pariinkymmeneen. Toimintaa on kaikkiaan tarkoitus tehostaa, tiivistää, parantaa ja yhteisöllistää. Taajamarakentamista aiotaan tiivistää Pappilan, Jaatilan, Ihamäen ja Rankkula-Hyppäkiven alueilla sekä yksityisten asemakaavatonteilla. Ruunalan ja Harjun yrityspuistojen vetovioimaa vahvistetaan kuten myös jätevesi- ja huleveihuoltoa.

Edunvalvontatavoitteissa on Someron ja Helsingin välisen liikennöintiyhteyden kehittäminen, kantatie 52:n yhteyden parantaminen kymppitielle eli Palikkalan oikaisu ja Forssaan johtavan maantien 282 parantaminen.

Strategian sisältöä on valmisteltu kaupungin nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä koskevien arvioiden pohjalta mm. valtuustoseminaarissa, johtoryhmässä ja laajennetussa johtoryhmässä.

Visiona on, että Somero on 2025 hyvinvoiva ja ystävällinen maaseutukaupunki, jonka kehityksen voimavaroina ovat yhteisöllisyys ja yrittäminen. Somero nojaa vahvoihin kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palveluihin.

Kaupunginhallitus asettaa strategialuonnoksen kaupungin verkkosivuille nähtäville. Kaupungin asukkaat, yhteisöt ja omat toimielimet voivat antaa siitä omat lausuntonsa ja kommenttinsa 28.3. mennessä.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti