Lounais-Häme Tammela

Kuntavaaliehdokkaat haluavat kasvattaa Tammelan elinvoimaa – Upea luonto nähdään Tammelan suureksi mahdollisuudeksi, ja yhdessä vastauksessa nostetaan esiin Forssan seudun kuntaliitos

"Suurin haaste on kunnan elinvoiman ylläpitäminen ja kasvattaminen."
Saaren kansanpuiston alueella olevat Kuivajärvi (vas.) ja Suujärvi (oik.) kuuluvat Tammelan kauniiseen luontoon, jonka monet kuntavaaliehdokkaat ottivat esiin kunnan vetovoimatekijänä. Kuva: Lassi Puhtimäki / FL
Saaren kansanpuiston alueella olevat Kuivajärvi (vas.) ja Suujärvi (oik.) kuuluvat Tammelan kauniiseen luontoon, jonka monet kuntavaaliehdokkaat ottivat esiin kunnan vetovoimatekijänä. Kuva: Lassi Puhtimäki / FL

Kunnan talouden tasapainottaminen ja elinvoiman ja vetovoiman kasvattaminen nousivat Tammelan tulevan valtuustokauden suurimmiksi haasteiksi Forssan Lehden tekemässä kyselyssä kuntavaaliehdokkaille. 81 ehdokkaasta kyselyyn vastasi 32.

Harri Virta (sd.) toteaa, että suurin haaste on kunnan elinvoiman ylläpitäminen ja kasvattaminen. Meidän Tammela -yhteislistan Janne Koiviston mielestä kunnan vetovoimaa voidaan lisätä hyödyntämällä nykyisiä vahvuuksia. Jukka Mansikkaniemi (kok.) ottaa esiin kunnan kehittämisen houkuttelevaksi paikaksi asua ja lomailla, yrittämisen ja työllistymisen sekä seudullisen yhteistyön. Mika Laine (kok.) nostaa esiin yhtenäisen menestyskulttuurin ja seutukunnan vetovoiman lisäämisen.

Teemu Kajava (kok.) mainitsee elinvoiman vahvistamisen ja sen, että tarvitaan enemmän työpaikkoja, työvoimaa, yrityksiä ja yrittäjiä.

– Meidän tulee laatia seutukunnallinen elinkeino-ohjelma.

”Merkittäviä panostuksia kunnan markkinointiin”

Ismo Ojansuun (sd.) mielestä asukasmäärä on haaste. Jotta saadaan lisää veronmaksajia, hän ehdottaa merkittäviä panostuksia kunnan markkinointiin.

– Kunnan ikärakenne vaatii asukkaiksi lisää työssäkäyviä perheitä, toteaa Arja Turtiainen (sd., sit.) ja ehdottaa, että kauniiseen, luonnonläheiseen kuntaan houkutellaan asumaan edullisemmin ja väljemmin kaupungeissa asuvia ja etätyötä tekeviä perheitä.

Päivi Sotkan (kok.) mielestä asukasmäärä tulee saada kasvuun luomalla työpaikkoja, tukemalla yrittäjiä, houkuttelemalla yrityksiä ja edistämällä kesäasuntojen muuntamista ympärivuotisiksi asunnoiksi. Suurena mahdollisuutena hän pitää Tammelan upeaa luontoa.

– Tavoitteena on olla muuttovoittoinen kunta. Tammelan voima on kylissä ja luonnossa, Satu Pura (kok.) toteaa ja huomauttaa, että uusien asukkaiden potentiaalisin ryhmä ovat kunnasta jo vapaa-ajan asunnon omistavat.

Tarja Lehtolan (sd., sit.) mukaan suurin haaste on yritysten tuominen kuntaan. Hän ehdottaa luontomatkailun kehittämistä ja logistiikkayhteyksien parantamista.

Jarkko Koivulan (ps.) mielestä talouden tasapainotus edellyttää kulujen karsimista esimerkiksi kouluverkkoa ja uuden koulun rakentamista järkeistämällä ja yhdistämällä toimintoja naapurikuntien kanssa. Juhani Vinnikaisen (kok.) mielestä kuluja on karsittava. Heikki Sillanpää (sd.) kaipaa yhteisymmärryksessä tehtäviä toiminnan tehostustoimenpiteitä.

Niina Honkala (vihr.) mainitsee talouden tasapainottamisen, seudullisen yhteistyön ja asioiden tehokkaan eteenpäin viemisen.

– Ei pidä myöskään unohtaa malminetsintää Torronsuon läheisyydessä.

Valmisteltava Forssan seudun kuntaliitosta

Palvelut nousevat myös esiin. Janne Jylhänkangas (sd.) ottaa esiin palvelujen kehittämisen vastaamaan 2020-luvun haasteisiin. Terhi Uusitalon (kok.) mielestä palveluverkko tulee saada tarpeita vastaavaksi ja PR-työtä jatkaa, jotta saadaan uusia yrityksiä ja niille työntekijöitä.

– Kouluverkon koko ja talouden tasapaino ovat suurimmat haasteet. Palveluja pitää kehittää ja kasvattaa asukasmäärää, Tomi Virolainen (kesk.) toteaa.

Manu Alarto (kok.) ja Susanna Lahtinen (kok.) pitävät haasteina palvelurakenteen tarkastelua, investointiohjelman toteutusta, kunnan vetovoiman lisäämistä ja mahdollista sote-uudistusta. Sami Rantala (sd.) ottaa esiin iäkkäät ihmiset, kouluverkon, koulukuljetukset, tieverkoston ja liikenteen turvallisuuden, nuoret ja heidän vapaa-ajan toimintansa.

Janne Siikosen (kok.) mukaan Tammelan suurin haaste on seudullisen yhteistyön voimakas lisääminen ja sen myötä kuntaliitoksen valmistelu, kohteena Forssan seudun suurkunta.

Valtuuston keskinäinen luottamus palautettava

Valtuuston työskentely mainitaan myös haasteeksi. Heikki Vainio (sd.) kaipaa yhteistyötä ryhmien kesken. Taito Syrjälän (sd.) mielestä tarvitaan ryhmien välisiä neuvotteluja ja asioiden parempaa valmistelua. Sari Kaakisen (sd.) mukaan elinvoimaisessa kunnassa vallitsee kaikkien toimijoiden kesken luottamus.

Meidän Tammela -listan Ilkka Tuovinen nostaa esiin valtuuston yhteistyökyvyn ja keskinäisen luottamuksen palauttamisen. Tuomo Tuovinen (kesk., sit.) mainitsee kunnan strategian uudistamisen.

– Kunnan talous on tärkeää pitää kurissa, ja puolueiden pitää puhaltaa samaan hiileen, Risto Paasio (ps.) toteaa. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic