Lounais-Häme

Kuntoutusjärjestelmä uudistuu Suomessa – Kanta-Hämeessä kuntoutus keskittyy jatkossa pitkälti uuteen Kantasairaalaan

Vaikka sosiaali- ja terveysministeriön suunnitelmat uudistaa valtakunnallista kuntoutusjärjestelmää ovat herättäneet pelkoja kuntoutuspalvelujen huononemisesta potilaissa, heidän omaisissaan ja potilasjärjestöissä, tilanne vaikuttaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin osalta lohdulliselta.

Näin vakuuttaa sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri Hanna Kuusisto. Hän myöntää, että harkinnanvaraisen laitoskuntoutuksen saaminen Kelalta saattaa jatkossa heikentyä kukkaronnyörien tiukentuessa, mutta tarkoitus on täyttää mahdollisia aukkoja laadukkaalla omalla kuntoutuksella.

Vastauksena tähän on sairaanhoitopiirin neurologinen, moniammatillinen kuntoutusosasto, joka sijaitsee tällä hetkellä Riihimäen sairaalassa.

Sille rakennetaan nykyaikaiset tilat uuteen, Hämeenlinnan Ahvenistolle rakennettavaan Kantasairaalaan, jonka käyttöönotto toteutuu näillä näkymin vuosina 2023–2024.

-Uuteen sairaalaan rakennetaan kaikki kuntoutuksen fasiliteetit. Osasto on yksi meidän lippulaivoistamme. Vain harvoissa erikoissairaanhoitoa tarjoavissa sairaaloissa on laitoskuntoutusmahdollisuus.

-Jos emme pysty potilaalle kuntoutusta järjestämään, jatkossa maakunta voi ostaa palvelut muualta, esimerkiksi kolmannen sektorin palveluntuottajilta. Potilaan kuntoutustarve arvioidaan aina lääketieteellisesti, ei sen mukaan, mitä meillä on tarjolla, Hanna Kuusisto painottaa.

Sote- ja maakuntauudistuksen keskeneräisyyden vuoksi vielä ei ole tiedossa, mikä taho jatkossa päätökset kuntoutuksen tarpeesta tekee. Sairaanhoitopiirit lakkaavat olemasta muuttuen maakuntien liikelaitoksiksi.

Kanta-Hämeen maakunta- ja soteuudistusta valmistelevassa Oma Hämeessä kuntoutuksen järjestämistä pohtii laajaedustuksellinen kuntoutuksen ohjausryhmä.

Tähän asti Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on tehnyt erikoissairaanhoidon seurannassa oleville potilaille kuntoutussuunnitelman avokuntoutuksesta. Tarvittaessa on haettu harkinnanvaraista laitoskuntoutusta, joka tulee jatkossakin olemaan Kelan kustantamaa.

-Koska meillä on ollut näin vahva kuntoutuksen perinne, en pelkää, että potilaat jäisivät jatkossakaan ilman kuntoutusta, vaikka vuoden 2022 jälkeen Kelan aiemmin kustantama vaikeavammaisten kuntoutus ja siihen käytettävä rahoitus siirtyy maakuntien vastuulle.

Hanna Kuusisto kuitenkin muistuttaa, että maakunnille siirtyvä raha ei ole erikseen korvamerkittyä kuntoutukseen.

-Potilaille on herännyt huoli, käyttääkö maakunta rahan kuntoutukseen, ja jos käyttää, meneekö se siihen kuntoutukseen, jota on aiemmin saanut.

Tätä pelkää Kanta-Hämeen Neuroyhdistyksen puheenjohtaja Pia-Nina Mohr, joka istuu myös Neuroliiton liittohallituksessa ja Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen neuvottelukunnassa. Hän on sairastanut pitkään MS-tautia.

-Suurin pelkoni on, järjestyykö neurologisten potilaiden hoito moniammatillisesti yhtä hyvin kuin tähänkin asti. Toivon, ettei järjestöjen omaa laitoskuntoutusta ajeta romukoppaan.

Omaistyöntekijä Katja Grönberg FinFami – Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry:stä kertoo jäsenten ja heidän omaistensa kantavan yleisesti huolta palvelujen huononemisesta.

Pelkona ovat erityisesti siirtymävaiheet lastenpsykiatriasta nuorisopuolelle sekä nuorisopuolelta aikuispalveluihin sekä se, loppuvatko palvelut, kuntoutus ja terapia kokonaan, kun potilas täyttää 30.

Hallintoylilääkäri Hanna Kuusisto myöntää, että kokonaisuudessaan kuntoutuksen palvelupaletti tulee muuttumaan toisenlaiseksi. Yksityiskohdista ei ole vielä tietoa.

-Tavoitteena on kuitenkin yksilöllinen, kustannustehokas ja tarvelähtöinen kuntoutus, joka on tasapuolista kaikille riippumatta siitä, ovatko he vaikeavammaisia vai eivät. HÄSA

Kuntoutuksen uudistus
Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon lääkinnällisen ja sosiaalisen kuntoutuksen järjestämisestä ja rahoituksesta siirrettäisiin maakunnille.Kela järjestäisi vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja kuntoutuspsykoterapiaa toistaiseksi, kunnes eduskunta on päättänyt sote-uudistuksesta, monikanavarahoituksen uudistamisesta sekä kuntoutuksen muutoksenhakujärjestelmistä ja asiakasmaksuista. Maakunnilla on myös oltava valmius lääkinnällisen kuntoutuksen ja psykoterapian palvelujen järjestämiseen.Kelan vastuulla olevan kuntoutuksen järjestämistä kokeiltaisiin ensin muutamassa maakunnassa.Mm. kuntien ja kuntayhtymien kuntoutuksen menot olivat 2013 arviolta 730 miljoonaa euroa. Kelan kuntoutusmenot olivat 2016 noin 352 miljoonaa euroa ja työeläkekuntoutuksen noin 139 miljoonaa euroa.Lähde: STM

Uusimmat

Fingerpori

comic