Lounais-Häme Jokioinen

Kuuman koulun kohtalosta päätetään Jokioisilla vuonna 2019 – taustalla laskeva lapsimäärä sekä talous- ja tehokkuuspaineet

Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen, että kouluverkosta päätetään viimeistään syksyllä 2019.
Kuuman koulu on toiminut Jokioisten pohjoisosan kyläkouluna.

Jokioisten kunta suunnittelee kunnan pohjoisosan koulun, Kuuman koulun, sulkemista talouden ja tehokkuuden nimissä. Varhaiskasvatus on puolestaan tarkoitus hoitaa nykyisissä tiloissa, vaikka ahtautta nyt esiintyykin. Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen eri tilavaihtoehtoja on pohjustettu työryhmissä.

Jokioisten kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen, että kouluasiassa jatkovalmistelu suoritetaan työryhmän ehdottaman vaihtoehto C:n perusteella.

Vaihtoehdossa C edellytetään, että päätös kouluverkon muutoksista ja vuodesta tehdään tällä valtuustokaudella. Kouluverkossa muutos tarkoittaa sitä, milloin Kuuman oppilaat sijoitetaan Miinan ja Paanan kouluihin.

Asiaa koskeva päätös tulee tehdä viimeistään syksyllä 2019 sen jälkeen, kun on kuultu vanhempia, henkilökuntaa ja muita sidosryhmiä.

Vaihtoehtoa C esitti Timo Heikkilä (kesk.) ja esitystä kannatti Ursula Mansikka (vihr.). C:n kannalle asettuivat äänestyksessä myös Satu Nurmi (kesk.) ja puheenjohtaja Rami Lehtinen (kesk.).

Puheenjohtajan ääni ratkaisi, sillä äänestystulos meni tasan 4–4. Kunnanjohtajan esityksen kannalla olivat Elina Kiiski (kok.), Niina Stenberg (sd.), Petri Lehtonen (vas.) ja Jukka Perälä (sd.)

Alkuperäinen päätösesitys oli nyt päätettyä aikataulutetumpi. Kunnanjohtaja esitti, että kouluasiassa jatkovalmistelu suoritetaan työryhmän ehdottaman pikaisen vaihtoehto B:n perusteella, joka esittää Kuuman koulun oppilaat sijoitettaviksi Miinan ja Paanan kouluihin lukuvuoden 2020–2021 alusta lukien. Asiaa koskeva päätös oli myös tämän esityksen perusteella tehtävä viimeistään syksyllä 2019 kuulemisten jälkeen.

Kyseinen vaihtoehto on arvioitu taloudellisessa mielessä tehokkaimmaksi.

Työryhmän ehdotus A esitti kouluverkon pitämistä tämän valtuustokauden ajan ennallaan.

Kuuman koulun oppilasmäärä on tänä lukuvuonna 48. Miinan koulussa on nyt 234 alakoululaista ja Paanan koulussa on 5.–9.-luokkalaisia vajaat 300.

– Kun lapsimäärä vähenee, ja kun meillä on uusi koulu keskustassa, tehokkuuden saavuttamiseksi kannattaa pohtia, mitä tehdään, taustoittaa kunnanjohtaja Jarmo Määttä.

Kunnanhallitus totesi varhaiskasvatustyöryhmän raportin mukaisesti, että varhaiskasvatuksen uusien tilojen pohtiminen ei ole tällä hetkellä ajankohtaista ja toiminta pystytään hoitamaan nykyisissä tiloissa. Toiminnan sisällöllisestä kehittämisestä päätetään erikseen.

Muutoksiin on Jokioisilla painetta lapsimäärän laskun takia.

– Molemmissa asioissa on itse asiassa kysymys samasta: Lapsien lukumäärähän on koko ajan dramaattisesti vähentynyt. Tämä ilmiö näkyy joka puolella Suomea kasvukeskuksia lukuun ottamatta, Määttä sanoo.

Kunnanjohtaja asetti helmikuussa 2018 työryhmän pohtimaan aikataulutettua toimenpideohjelmaa kunnan opetustoimen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämistä ja toisen työryhmän laatimaan varhaiskasvatuksen kehittämisohjelman.

Opetustyöryhmän jäseninä olivat sivistystoimenjohtaja, Miinan koulun rehtori, Kuuman koulun rehtori, koulutuslautakunnan puheenjohtaja ja henkilöstön edustaja. Varhaiskasvatustyöryhmässä vaikuttivat sivistystoimenjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, perhepäivähoidon päällikkö ja kaksi henkilöstön edustajaa. FL

Fingerpori

comic

Uusimmat