Lounais-Häme

Kyläkaupoille tukea – Tarkoituksena turvata palveluiden saatavuus harvaan asutulla maaseudulla

Kyläkauppojen on tietyin ehdoin mahdollista saada toimintaansa tukea. Kuva: Toni Rasinkangas
Kyläkauppojen on tietyin ehdoin mahdollista saada toimintaansa tukea. Kuva: Toni Rasinkangas

Valtioneuvosto antoi asetuksen päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019–2021. Tuen tarkoituksena on parantaa harvaan asutulla maaseudulla sijaitsevien kyläkauppojen toimintaedellytyksiä ja siten turvata palveluiden saatavuus alueen asukkaille.

Edistämällä kyläkauppojen mahdollisuuksia toimia monipalvelukeskuksina halutaan edistää harvaan asutun maaseudun elinvoimaisuutta. Kokeilua varten on valtion vuoden 2019 talousarvioon varattu miljoonan euron määräraha.

Tukea voidaan maksaa sellaiselle harvaan asutulla maaseudulla sijaitsevalle kyläkaupalle, joka toimii vuoden ympäri ja jonka päivittäistavaroiden myynti on vähemmän kuin kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi etäisyyden lähimpään toiseen päivittäistavarakauppaan tulee olla vähintään 7,5 kilometriä tai sen tulee olla muuten vaikeasti saavutettavissa.

Tuen myöntämisen ehtona on myös, että avustuksen saaja sitoutuu tarjoamaan 1.1.2020–30.6.2021 päivittäistavarakauppapalveluiden lisäksi vähintään yhtä muuta kaupallista palvelukokonaisuutta, joita ovat posti-, käteisnosto-, apteekki- tai polttoainejakelupalvelu.

Kokeilussa sovelletaan EU:n SGEI de minimis -sääntelyä. SGEI-sääntely koskee yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluita ja mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat kohdistaa tukitoimenpiteitä kansalaisille tärkeiden palveluiden saatavuuden varmistamiseksi. Sääntelyn mukaan tärkeäksi määritelty palvelu, joka on tarjolla toimivilla markkinoilla, mutta on sitä tarvitsevien ulottumattomissa, voidaan tukea vääristämättä kuitenkaan kilpailua.

Tuen enimmäismäärä kokeilujaksolla on 22 500 euroa hakijaa kohden tai jos avustuksen saaja sitoutuu edellä mainitun lisäksi tarjoamaan myös myymäläautopalvelua 30 000 euroa hakijaa kohti. Kyläkauppoja on Suomessa enää noin 220. FL

Näkoislehti

26.9.2020

Fingerpori

comic