Lounais-Häme

Kyläkoulut veitsenterällä Tammelassa

FCG Konsultointi oy:n Tammelan kunnalle tekemässä kouluverkkoselvityksessä esitetään eri vaihtoehdoissa kyläkoulujen lakkauttamisia.

Tammelan kunnanhallitus aloittaa kouluselvityksen pohjalta oman työskentelynsä ensi maanantaina. Kaavailujen mukaan lausunnot selvityksestä pitäisi toimittaa kunnanhallitukselle vielä tämän kuun aikana.

Tiedotustilaisuus henkilöstölle ja kuntalaisille on suunniteltu pidettäväksi ensi tammikuun 4. päivänä ja lopullinen päätös selvityksen pohjalta on tarkoitus tehdä kunnanvaltuustossa 6.  helmikuuta.

Kunnanjohtaja Kalle Larsson sanoo selvityksen tuovan esille kunnan väkimäärän ja kouluikäisten ikäluokkien laskevan trendin. Lisäksi tulevaisuudessa näyttää pysyvästi siltä, että oppivelvollisuutensa päättävien ikäluokkien koko on suurempi kuin koulunsa aloittavien ikäluokka.

Larssonin mukaan vain voimakas tulomuuttoliike Tammelaan voisi muuttaa tämän tulevaisuuskuvan. 

– Selvitys osoittaa sen, että nykyiselle palveluverkolle ei ole jatkossa tarvetta, Larsson sanoo.

Larsson sanoo, ettei kyläkoulujen lakkauttaminen ole helppo asia. Hänen tehtävänsä on rakentaa koko kunnan elinvoimaisuutta yhdessä päättäjien, kuntalaisten ja yrittäjien kanssa, kunnan strategian mukaisesti Tämä edellyttää, että valtuusto keskittyy päätöksenteossaan kunnan vetovoiman ja elinvoiman rakentamiseen.

– Selvitys osoittaa selkeästi sen, ettemme ole kyenneet viime vuosina lisäämään kunnan vetovoimaa riittävästi koko kunnan mittakaavassa. Samalla Tammelassa on kylätoiminnassa voimakkaat perinteet, joten päätöksenteko ei tule olemaan helppoa, Larsson toteaa.

Larsson kertoo, että tiistaiaamuna käyty keskustelu koulujen johtajien kanssa kertoi selkeää kieltä siitä, että nyt toivoissa on ratkaisu, johon ei tarvitsisi enää palata heti 2020-luvun alussa. 

– Toivomuksena oli selkeästi se, että nyt tehtäisiin kerralla riittävä ratkaisu, Larsson sanoo.

Oman kantansa Larsson tulee kertomaan joulukuun alussa, kun kuulemiskierros on ohitse.

Kouluselvitysaineisto löytyy käsittelyaikatauluineen kunnan omalta nettisivustolta.

Kouluverkkoselvityksessä esitetään kolme vaihtoehtoa, joista viimeisimmässä esitetään perusopetuksen keskittämistä kokonaan Tammelan koulukeskukseen lukuvuoden 2019-2020 alkaessa.

Näin elokuun alussa 2019 lopetus ei enää alkaisi Kaukjärven, Letkun, Myllykylän, Portaan ja Riihivalkaman kouluissa.

Selvityksen mukaan Teuron koulu suljettaisiin jo vuotta aikaisemmin eli elokuun alussa vuonna 2017. Säästösummaksi esitetään 937 000 euroa huomioiden noin 650 000 euron panostus opetuksen lisäämiseen koulukeskuksessa.

Ensimmäisessä kouluverkkoselvityksen vaihtoehdossa esitetään Teuron ja Kaukjärven koulujen lakkautamista vuoden 2017 elokuun alusta. Tällöin Teuron koulun oppilaiden lähikouluksi tulisi Myllykylän koulu. Tämä vahvistaisi Myllykylän koulun säilymistä 1-sarjaisena ennustetta pidemmälle 2020-luvulla.

Kaukjärven koulun oppilaiden lähikouluksi osoitettaisiin kirkonkylän Keskuskoulu. Ensimmäisessä vaihtoehdossa säästösummaksi on laskettu muodostuvan 327 000 euroa vuodesta 2022 lähtien.

Kouluverkkoselvityksen toisessa vaihtoehdossa Teuron ja Kaukjärven koulujen lisäksi esitetään lakkautettavaksi Letkun koulun elokuussa 2017.

Tuolloin Letkun koulun oppilaiden lähikouluksi osoitettaisiin Riihivalkaman koulu. Säästösummaksi esitetään 348 000 euroa.

Peruskouluikäisten nopea väheneminen on yksi niistä ongelmista, jotka selvitys nostaa esiin. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan peruskouluikäisten tammelalaisten määrän ennustetaan laskevan vuosina 2014-2029 vajaalla kolmanneksella eli peräti 220 lapsella. Näin lasten kokonaismäärä laskee keskimäärin 14-15 oppilaalla vuosittain.

Opetusryhmiin suhteutettuna vähennys merkitsee 11 opetusryhmän vähennystä, joissa kussakin olisi 20 oppilasta. FL

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti