Lounais-Häme

Kyselyllä selvitetään kokemuksia vesistöstä

Hämeen ELY-keskuksen vetämä Loimijoen padotus- ja juoksutusselvitys etenee. Selvityksessä etsitään mahdollisuuksia vähentää tulvista tai kuivuudesta aiheutuvia haittoja Loimijoen vesistöalueella. Hankkeessa tarkastellaan erityisesti, miten Tammelan Pyhäjärven säännöstelyä tulisi kehittää, jotta Pyhäjärven ja koko Loimijoen vesistön käyttötarpeet otettaisiin huomioon.

Nettiin on avattu kysely, jonka tarkoituksena on selvittää vesistön käyttäjien kokemuksia ja näkemyksiä vesistön tilasta ja vedenkorkeuksista. Vastausaikaa on sunnuntaihin 14. toukokuuta saakka. Webropol-kyselyyn löytyy linkki www.ymparisto.fi/saannostely/kokemaenjoki -osoitteesta.

-Kysely on avoin kaikille vesistön käyttäjille, kertoo vesitalousasiantuntija Merja Suomalainen Hämeen ELY-keskuksesta.

Kyselytuloksia hyödynnetään toukokuussa järjestettävässä työpajassa, jossa tarkennetaan selvityksen tavoitteita ja erilaisia vaihtoehtoja. Työpajaan kutsutaan vesialueiden omistajia, yhdistyksiä, toiminnanharjoittajia ja viranomaisia.

Viime vuosien talvitulvat ja keväiden aikaistuminen ovat tuoneet paineita Pyhäjärven kalenterisidonnaisen säännöstelyluvan lupamääräysten päivittämiselle. Nykyiset lupaehdot on otettu käyttöön vuonna 1992.

Ratkaisuja haetaan myös loppukesän veden vähyyteen sekä Pyhäjärvellä että Loimijoella. Hankkeen kannalta on tärkeää löytää ratkaisu, joka ei nosta tulvakorkeuksia Pyhäjärvellä ja helpottaa tulviin varautumista myös Loimijoen alajuoksulla Huittisissa sijaitsevalla tulvariskialueella.

-Meille tulee aika paljon yhteydenottoja Pyhäjärven vedenkorkeudesta. Etenkin kesien lopulla vedet ovat olleet järvessä aika alhaalla. Tärkeää on myös löytää sellainen ratkaisu, joka ei pahenna tulvia. Kompromissia haetaan, Suomalainen kertoo.

Loimijoen padotus – ja juoksutusselvitys valmistuu kuluvan vuoden loppuun mennessä. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic