Lounais-Häme

Lääkäreiltä tyrmäys yhteisyritykselle

Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän terveyskeskuslääkärit ovat ilmaisseet kantansa seudun suureen sote-kysymykseen, maakunnallinen Oma Häme vai pörssiyhtiön johdolla toimiva yhteisyritys.

Perusterveydenhuollon lääkärien kanta on murskaava. 23 lääkäristä 22 kannattaa Oma Hämettä, 1 ei halunnut kertoa kantaansa. Kukaan lääkäreistä ei puolla yksityistämistä eli yhteisyrityksen perustamista.

Terveyskeskuslääkärien luottamusmies Ilkka Kankaanpää pitää lääkärien kantaa jopa hätkähdyttävän yksimielisenä tilanteessa, jossa neutraali tiedottaminen ei ole toteutunut.

Hyvinvointikuntayhtymän ylimmän johdon suunnalta annetaan ymmärtää, että Oma Hämeeseen päädyttäessä leikkaustoiminta ja yöpäivystys loppuvat Forssan sairaalasta ja sairaala ajan myötä näivettyy. Lääkärit eivät tähän usko, eikä lääkärien tarkoituksena Kankaanpään mukaan ole ajaa alas Forssan sairaalaa.

-Sairaalaa tarvitaan ja sitä on edelleen kehitettävä terveyskeskuksen kanssa monipuolisena terveydenhuollon palvelujen tuottajana. Ilman lähisairaalaa ei leikkausten ja vaativan sairaanhoidon keskittämisessä pärjätä. Oma Hämeen on suunnitelmissaan tarkoitus jatkaa monipuolista polikliinista toimintaa Forssassa, eikä erikoissairaanhoidon poliklinikoita olla vähentämässä, Kankaanpää huomauttaa.

Oma Hämeen kanssa toiminta olisi hänestä todennäköisesti joustavampaa, kun pörssiyhtiön kanssa suhde betonoidaan 15 vuodeksi.

-Yhteisyritys on kaunisteltu kiertoilmaisu pörssiyhtiölle. Yhteisyrityksessä mennään ehkä 2–3 vuotta vanhoilla ehdoilla, mutta sen jälkeen noudatetaan pörssimaailman lakeja, Kankaanpää pohtii.

FSHKY:n edeltäjän FSTKY:n perustajiin kuuluva, viime syksynä eläkkeelle jäänyt Kari Österberg toimi pitkään erikoissairaanhoidon johtavana lääkärinä Forssan sairaalassa. Häntä häiritsee nyt käynnissä olevassa keskustelussa se, että asioista puhutaan tunteella ja faktat usein puuttuvat. Hän ei myöskään ymmärrä puheita siitä, että sairaala turvaisi seutukunnan elinvoimaisuuden.

-Asia on päinvastoin, elinvoimainen seutukunta mahdollistaa sairaalan toiminnan, Österberg näkee.

Österbergin mielestä olisi syytä puhua siitä, onko Forssan sairaalalla nykyisellään toiminta-edellytyksiä kustannustehokkaaseen ja potilasturvalliseen toimintaan.

-Yksi seudun ongelmista on väestökehitys. Asukasmäärä on pudonnut runsaassa 15 vuodessa 38000 asukkaasta reiluun 33000:n. FSTKY:n perustamisen jälkeen teimme rajusti töitä ja saimmekin kasvatettua terveydenhuollon kuntayhtymän asukaspohjaa. Urjala, Karkkila, Somero ja Nummi-Pusula käyttivät palvelujamme, nyt näistä on mukana enää Somero pienimuotoisesti, Österberg taustoittaa.

Näiden tapahtumien seurauksena Forssan sairaalan toimintatehokkuus on kärsinyt ja leikkausten määrä on vähentynyt merkittävästi. Parhaina vuosina 90-luvulla leikkauksia tehtiin lähes samoilla resursseilla vuodessa jopa 2500, nyt enää 1400.

Leikkaukseen tulevien potilaiden määrä ei riitä pitämään leikkaussalin toimintaa täystyöllistettynä päivittäin, joten leikkaussalien käyttöaste jää matalaksi. Osasyynä leikkausten vähenemiseen on myös lääketieteen kehittyminen, esimerkiksi gynekologiassa hormonikierukka on vähentänyt leikkaustarvetta merkittävästi.

Forssan sairaalan kuningastuote on tekonivelleikkaukset. Niitä tehtiin viime vuonna 235, joista noin 70 vapaavalinnaisesti, eli asiakkaat olivat muualta kuin FSHKY:n alueelta.

-Jos mahdollisesti tuleva yhteisyritys tulkitaan yksityiseksi terveydenhuolloksi, oikeus Forssan seutukunnan ulkopuolelta tuleviin julkisen puolen asiakkaisiin menetetään ja samalla leikkausmäärät putoavat entisestään, Österberg sanoo.

Österberg uskoo, että Forssan sairaalan toiminta voitaisiin parhaiten säilyttää Oma Hämeen alaisuudessa. Tärkeintä ovat monipuoliset poliklinikkapalvelut, jolloin perustutkimukset, suurin osa hoidoista ja jälkiseuranta olisi omassa sairaalassa. Mahdollinen leikkaus tehtäisiin keskussairaalassa.

Poliklinikkatoiminnan mahdollistaisivat Kanta-Hämeen keskussairaalan erikoislääkärit, jotka velvoitettaisiin vuorollaan pitämän vastaanottoja täällä. Vastavuoroisesti Forssan kirurgit voisivat käydä Kanta-Hämeessä leikkaamassa.

-Tulevaisuudessa vain yhteistyöllä voidaan turvata lääkäripalvelut täällä, Österberg sanoo.

Uusien lääkäreiden rekrytoiminen näin pieneen sairaalaan on Österbergin kokemuksen mukaan lähes mahdotonta.

-Keskussairaalan resurssit eivät riitä siihen, että kaikki Forssan seudun potilaat menisivät sinne. Muutosjohtaja Jukka Lindberg Oma Hämeestä on luvannut, että palvelut säilyvät Forssan seudulla ja niitä voidaan jopa lisätä. Aiempien työtehtävien kautta tunnen hänet, joten voin uskoa hänen antamiin lupauksiin.

-Yhteistyöllä ja neuvotteluilla Hämeenlinnan kanssa voisi olla mahdollista säilyttää täällä päiväkirurgiaakin. Koska laki ei määrittele keskussairaalan rajoja, voisi Forssassakin olla osa keskussairaalan päiväkirurgian yksiköstä. Tarvitaan oikeata asennetta ja yhteistyöhalua. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti