Lounais-Häme

Laatu, läsnäolo, lukeminen, leikki, liike, luonto ja luovuus – Forssan seudun kunnille kulttuurikasvatuksen teemat

Forssa vahvisti omansa lapsille ja nuorille jo viime vuonna, nyt on vuorossa Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä. Seitsemän eri teemaa eri ikäluokille.
Koijärven lapset pääsivät testaaman taidetoiminnan päiväleiri Luoviksen. Idea leviää seudun viiden kunnan kyliin. Justiina Kallionpää (vas.), Nea Lähteenmäki, Anni Kastikainen sekä verhoista kurkkiva Joonatan Sysiaho harjoittelivat näyttämöilmaisua.

Laatu, läsnäolo, lukeminen, leikki, liike, luonto ja luovuus.

Näillä teemoilla Forssan seudun kunnat toteuttavat kulttuurikasvatussuunnitelmaansa, jolla täydennetään varhaiskasvatusta, perusopetusta ja toisen asteen opetusta.

Forssa on suunnitelmansa jo hyväksynyt, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä käsittelevät vielä omansa.

– Suunnitelmalla tuodaan näkyväksi ja suunnitelmalliseksi se mitä kunnissa taide- ja kulttuurikasvatuksen saralla tehdään. Se on koottu yhdessä kuntien työntekijöiden kanssa seutukunnallisena hankkeena, kertoo mukana työssä ollut Kulttuuriyhdistys Kuvion vastaava kulttuurituottaja Minna Lehtola.

Kukin kunta on kuitenkin saanut oman versionsa paikallisin painotuksin.

– Toiveena oli, että kulttuurikasvatuksessa panostetaan juuri oman kunnan kulttuuriperintöön, Lehtola lisää.

Se on käytännön työkalu, jonka mukaan kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan kunnassa kaikkien alle 18-vuotiaiden kanssa.

Kulttuurikasvatus koskee kaikkea opetusta, ei vain taide- ja taitoaineita, Se myös nivoo yhteen eri oppiaineita.

Esimerkiksi Forssan jo hyväksytyn kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva lapsi ja nuori, joka uskoo itseensä ja mahdollisuuksiinsa, on utelias uusia asioita kohtaan, on valmis oppimaan ja välittää muista.

Suunnitelman tavoitteena on myös vahvistaa lasten ja nuorten mahdollisuutta osallistua ja tutustua monipuolisesti kulttuuriin ja taiteeseen. Sen halutaan olevan mahdollista eri ikäryhmille.

– Vauvoille ja juuri alle 18-vuotiaille näyttää olevan vähemmän tarjolla kulttuurielämyksiä.

Lehtolan mukaan myös juuri elämyksellisyys ja osallisuus taiteen luomisessa ovat suunnitelmassa olennaista. Hän toteaa, että suunnitelman keskiössä on nimenomaan lapsi ja nuori.

– Sisältöä voidaan tehdä yhdessä ja hyödyntää oman alueen kulttuuritoimijoita ja kohteita, kuten esimerkiksi nuorisotoimea, museoita ja kirjastoja. Yhteistyötä voidaan tehdä myös yhdistysten kanssa. Minusta olisi luontevaa viedä Kuvion kulttuuritoimintaa vaikkapa MLL:n perhekahviloihin, Lehtola kertoo.

Kulttuuriyhdistys Kuvio on luonut verkostomainen lastenkulttuurikeskus Lekan, jonka kautta voi kanavoida toimintaa. Se tarjoaa asiantuntijapalveluilta, koulutusta ja seminaareja sekä järjestää työpajoja, esityksiä, säännöllistä harrastustoimintaa ja lastentapahtumia.

Sen alla toimii Taidetalo liikkeessä -hanke, jossa alueen lasten ja nuorten leiritoimintaa sekä luodaan liikkuva taiteilijaresidenttiverkosto.

Yhdistys on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen. FL

Lue lisää Luoviksesta: Koijärven Luovis-kerhon esitys vie aikamatkalle menneeseen

Fingerpori

comic

Näkoislehti

20.2.2020

Uusimmat