Lounais-Häme

Lähes puolet Suomen luontotyypeistä uhanalaisia - Etelä-Suomessa tilanne on heikompi kuin pohjoisessa

Metsien uudistamistoimet, ojitus ja rakentaminen ovat uhka luontotyypeille. Ilmastonmuutos vaikuttaa vasta vähän.
Hämeessä varsinkin kynäjalava- ja pähkinälehdot ovat erittäin uhanalaisia. Arkistokuvan kynäjalava kasvaa Hattulan Retulansaaressa. Kuva: Pekka Rautiainen

Suomen luontotyyppien tila on jatkanut heikentymistään viime vuosikymmenen aikana, ilmenee Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tekemästä uhanalaisuusarvioinnista.

Koko maassa 57 prosenttia luontotyypeistä arvioitiin kehityssuunnaltaan heikkeneviksi ja vain 5 prosenttia paraneviksi.

Tärkeimpiä syinä luontotyyppien uhanalaistumiseen olivat metsien uudistamis- ja hoitotoimet, ojitus, pellonraivaus sekä rakentaminen ja vesien rehevöityminen. Ilmastonmuutos nähtiin vielä varsin vähäisenä tekijänä, poikkeuksena oli tunturialue.

 

Suomen luontotyyppien uhanalaisuus arvioitiin nyt toista kertaa. Selvitys osoittaa, että noin puolet Suomen vajaasta 400 luontotyypistä on uhanalaisia.

Etelä-Suomessa uhanalaisten luontotyyppien osuus on selvästi suurempi kuin Pohjois-Suomessa. Äärimmäisen uhanalaisiksi arvioitiin 57 luontotyyppiä, muun muassa ketoja, niittyjä, lettosoita ja ilmaston lämpenemisen uhkaamia tunturien lumenviipymätyyppejä.

Kanta-Hämeessä kaikki perinnebiotoopit ovat Hämeenlinnan kaupungin ympäristöasiantuntija Heli Jutilan mukaan äärimmäisen uhanalaisia.

Jutila nostaa esimerkiksi tuoreet pienruohoniityt, joiden edustava kohde löytyy Evon Mustajärveltä. Myös Hämeelle tyypilliset sekametsähakamaat ovat äärimmäisen uhanalaisia samoin kuin kosteat ruoho- ja heinäniityt.

 

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) piti tiedotteessaan tuloksia hälyttävinä. Tiilikaisen mukaan suositukset tarjoavat kattavasti näkökulmia suojelutarpeiden tunnistamiseen ja toimien suunnitteluun.

Ympäristöjärjestöt reagoivat uhanalaisarvioon vaatimalla lisärahaa luonnonsuojelulle. Esimerkiksi WWF Suomen mukaan valtio on varannut liian vähän rahaa sekä suojelualueiden hankkimiseen että heikentyneiden elinympäristöjen ennallistamiseen. HäSa-FL

Näkoislehti

28.9.2020

Fingerpori

comic