Lounais-Häme

Lähipalvelut rankattiin tärkeysjärjestykseen

Forssan seudun asukkaat haluavat pitää kiinni lääkärin vastaanotoista, hammashoidosta ja yleislääkärin ilta- ja viikonloppupäivystyksestä.

Nämä palvelut seutukunnan asukkaat valitsivat itselleen tärkeimmiksi maakunnallisen Oma Häme -hankkeen asukaskyselyssä. Kyselyssä pyydettiin vastaajia valitsemaan kolme tärkeintä palvelua, joita halutaan saada lähipalveluna kotipaikkakunnalta.

Ajatukset ovat Forssan seudulla muuten samansuuntaiset Kanta-Hämeen kahden muun seutukunnan kanssa, mutta Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla lääkäripäivystys ei kolmen kärkeen yltänyt.

Hämeenlinnan ja Riihimäen suunnilla kolmanneksi tärkeimmäksi nousivat laboratoriopalvelut, jotka Forssan seutukunnalla rankattiin neljännelle sijalle.

-Tuloksiin on osittain voinut vaikuttaa Forssassa käyty keskustelu päivystyksen jatkosta, Oma Hämeen projektipäällikkö Jukka Lindberg pohtii.

Keskustelun nostatti ensi vuoden alusta voimaan tuleva päivystysasetus, joka uhkaa siirtää päivystyksen Forssasta Hämeenlinnaan.

-Matka lähimpään päivystykseen olisi silloin melko pitkä, joten Forssan seutukuntalaisten tulokset ovat ymmärrettävät, Lindberg sanoo.

-Tosin Forssan yöpäivystyksen volyymit ovat melko pieniä.

Asukaskyselyn vastauksista nousee kokonaisuutena vahvasti esiin, että ihmiset arvostavat sitä, että lääkäri on saatavilla ja lähellä.

Asukaskysely on antanut Oma Hämeelle myös paljon tietoa siitä, mitkä palvelut tällä hetkellä toimivat ja missä on puutteita.

Forssan seudulla asuvien mielestä tällä hetkellä parhaiten toimivia julkisen terveydenhuollon palveluita ovat laboratorio- sekä äitiys- ja lastenneuvolapalvelut.

Tyytyväisiä ollaan myös terveyskeskuslääkärin ja hammashoidon palveluihin, joskin yhtä monta vastaaja mainitsi hammashoidon myös palveluksi, jossa on parantamisen varaa. Samoin paremmin voisivat toimia mielenterveyden hoidon ja päihdehoidon palvelut.

Julkisten sosiaalipalvelujen puolella toimiviksi seutukuntalaiset katsovat perheneuvolan, kehitysvammapalvelut ja ikäihmisten asumispalvelut. Huonosti toimiviksi koettiin ikäihmisten kotihoito, ikäihmisten asumispalvelut ja mielenterveyden palvelut.

Miten asukaskysely sitten näkyy Oma Häme -valmistelussa? Onko esimerkiksi ihmisten toiveilla painoarvoa?

-On tärkeää tietää, mitä kansa arvostaa. Kyllä me luemme näitä asukkaiden vastauksia tosi tarkasti, projektipäällikkö toteaa.

Lindberg huomauttaa, että Oma Hämeessä linjataan maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluja pitkälle aikajänteelle.

-Kysymykseksi nouseekin ennemmin se, millaisilla tavoilla palveluita tullaan toteuttamaan. Kuinka paljon esimerkiksi lääkäri osallistuu tulevaisuudessa tutkimuksiin ja hoitoon. Digitaalisuuden lisääntyessä voivat lääkärin digitaaliset konsultaatiot olla tapa, jolla lääkäri tuodaan lähelle, Lindberg kertoo esimerkin. FL

Historian suurin hallinnon ja toimintatapojen uudistus
Oma Häme valmistelee Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta. Valmistelussa ovat mukana kaikki Kanta-Hämeen 11 kuntaa, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä.Oma Hämeen taustalla on sote- ja maakuntauudistus.Sote- ja maakuntauudistus on Suomen historian suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia. Muutos koskettaa jokaisen kansalaisen palveluja ja noin 220 000 ihmisen työtä.Sote-uudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy Kanta-Hämeen kunnilta maakunnalle. Samalla kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy maakunnan palvelukseen.Maakuntauudistuksessa maakunnan alaisuuteen kootaan muun muassa pelastustoimeen, maaseudun kehittämiseen ja elinkeinoelämän tukemiseen liittyviä tehtäviä, jotka nykyisin kuuluvat kunnille, maakunnan liitolle, aluehallintovirastolle, ELY-keskuksille tai TE-toimistolle.Uudistusta valmistellaan kuntien, kuntayhtymien ja aluehallinnon asiantuntijoiden voimin. Valmistelua koordinoidaan Hämeen liitosta ja päätökset tehdään Oma Häme -ohjausryhmässä.Uudistus astuu voimaan vuoden 2019 alusta.Asiantuntijoiden lisäksi valmistelun keskiössä ovat Kanta-Hämeen asukkaat ja yhteisöt.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti