Lounais-Häme

Lapsen oikeudet esiin kouluissa – Teemaviikko näkyy myös lounaishämäläisissä kouluissa

Ensi viikolla 19.–23.11. vietetään ensimmäistä kertaa toiminnallista Lapsen oikeuksien viikkoa kouluissa ympäri Suomen.

Viikon tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja tuntemista oppilaiden ja koulun henkilökunnan keskuudessa. Viikko on suunnattu pääasiassa alakouluikäisille.

Mukana viikolla on yli 300 suomen- ja ruotsinkielistä koulua.

Lounais-Hämeestä mukana ovat Lapsenoikeudet.fi-sivuston mukaan Forssasta Heikan koulu, Tammelasta esiopetus Haitulat, Teuron koulu ja Kaukjärven koulu sekä Somerolta Joensuun koulu.

Kouluille tarjotaan Lapsen oikeuksien viikolla valmiita oppimateriaaleja, tehtäviä sekä vinkkejä, joiden avulla osallisuutta on mahdollista harjoitella ja edistää.

Lapsia ja opettajia kannustetaan suunnittelemaan viikkoa yhdessä lasten kanssa ja tekemään viikosta omannäköisensä. Kaikki viikon materiaalit on julkaistu myös ruotsiksi.

Lasten näkemysten huomioimisella on Lastensuojelun Keskusliiton mukaan tärkeitä seurauksia.

Koulun ilmapiiri paranee, kun päätökset on tehty lasten kanssa yhteistyössä ja oppilaat myös viihtyvät koulussa paremmin. Lapsilla on myös asioihin uusia ja raikkaita näkökulmia, joiden huomioiminen kannattaa.

Lastensuojelun Keskusliiton vuonna 2017 teettämän kyselyn perusteella vain 38 prosenttia 10–17-vuotiaista vastaajista oli sitä mieltä, että lapset voivat koulussa vaikuttaa riittävästi omiin asioihinsa. Kyselyyn vastasi 4 588 vastaajaa suomen- ja ruotsinkielisistä ala- ja yläkouluista eri puolilla Suomea.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen Kouluterveyskyselyn mukaan esimerkiksi vain 32 prosenttia pojista kokee, että opettaja on usein kiinnostunut mitä oppilaille kuuluu.

Oululaisen Pateniemen koulun opettaja Susanna Wåghlas-Päätalo uskoo, että opettajat ainakin pyrkivät huomiomaan kaikki oppilaat. Persoonallisuuserot ja erilaiset luokkakoot tekevät tilanteesta haasteellisen.

– Puheliaimpien ja aktiivisimpien lasten osallisuus toteutuu usein automaattisesti. He saavat äänensä kuuluville. Arempien ja hiljaisempien lasten näkemysten kuulemiseen ja mukaan ottamiseen täytyy sen sijaan kiinnittää enemmän huomioita, Wåghlas-Päätalo sanoo.

Wåghlas-Päätalo on huomannut esimerkiksi kirjoittamisen olevan hyvä keino lasten kuuntelemiseen.

– Kun lapsi saa kirjoittaa oman mielipiteensä rauhassa lapulle, uskaltaa hän esittää sen helpommin kuin jos se pitäisi kertoa ääneen kaikille. FL

Fingerpori

comic

Näkoislehti

24.2.2020

Uusimmat