Lounais-Häme

Lapsen oikeuksien viikolla kouluissa harjoitellaan osallisuutta

Lapsen oikeuksien viikko on kouluille suunnattu toiminnallinen teemaviikko.

Toiminnallista Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään ensimmäistä kertaa kouluissa ympäri Suomen 19. -23.11.

Viikon tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien toteutumista oppilaiden ja koulun henkilökunnan keskuudessa. Mukana viikolla on yli 300 suomen- ja ruotsinkielistä koulua. Viikon teema on osallisuus.

Lapsen oikeuksien viikko on kouluille suunnattu toiminnallinen teemaviikko, jonka tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja Lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta oppilaiden, opettajien ja kouluhenkilökunnan keskuudessa yhteisen tekemisen kautta. Viikko järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa ja se on suunnattu pääasiassa alakouluikäisille.

Lapsen oikeus ilmaista näkemyksensä, saada ne huomioiduksi ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin on yksi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen perusperiaatteista. Lapsen oikeuksien sopimuksella on tänä päivänä vahva asema myös opetussuunnitelman perusteissa, jotka painottavat opetuksen järjestäjän velvollisuutta edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta.

Kouluille tarjotaan Lapsen oikeuksien viikolla valmiita oppimateriaaleja, tehtäviä sekä vinkkejä, joiden avulla osallisuutta on mahdollista harjoitella ja edistää. Lapsia ja opettajia kannustetaan suunnittelemaan viikkoa yhdessä lasten kanssa ja tekemään viikosta omannäköisensä. Kaikki viikon materiaalit on julkaistu myös ruotsiksi.

Lasten näkemysten huomioimisella on tärkeitä seurauksia. Koulun ilmapiiri paranee, kun päätökset on tehty lasten kanssa yhteistyössä ja oppilaat myös viihtyvät koulussa paremmin. Lapsilla on myös asioihin uusia ja raikkaita näkökulmia, joiden huomioiminen kannattaa.

Kaikki lapset eivät vielä kuitenkaan koe pystyvänsä vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin koulussa. Lastensuojelun Keskusliiton vuonna 2017 teettämän kyselyn perusteella vain 38 prosenttia 10 –17 –vuotiaista vastaajista oli sitä mieltä, että lapset voivat koulussa vaikuttaa riittävästi omiin asioihinsa. Kyselyyn vastasi 4 588 vastaajaa suomen- ja ruotsinkielisistä ala- ja yläkouluista eri puolilla Suomea.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen Kouluterveyskyselyn mukaan esimerkiksi vain 32 prosenttia pojista kokee, että opettaja on usein kiinnostunut mitä oppilaille kuuluu.

Lapsen oikeuksien viikon järjestää lapsi- ja nuorisojärjestöistä, lapsiasiavaltuutetun toimistosta ja seurakuntien sekä valtion toimijoista koostuva Lapsen oikeuksien viestintäverkosto. Verkostoa koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto.

Viikon suunnitteluun on osallistunut joukko opettajia ja lapsia eri puolilta Suomea. Ensi vuonna viikkoa laajennetaan muille kouluasteille sekä varhaiskasvatuksen piiriin.

Fingerpori

comic

Näkoislehti

28.2.2020

Uusimmat