Lounais-Häme

Lapsiperheen palvelut hyvät, ikäihmisten ei

Parhaiten toimivia julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kantahämäläisten mielestä ovat perheneuvolapalvelut, äitiys- ja lastenneuvola ja laboratoriopalvelut.

Huonoiten toimivat ikäihmisten kotihoito ja ikäihmisten asumispalvelut sekä terveyskeskuslääkärin palvelut. Tulokset selviävät maakunnallisen Oma Häme -hankkeen asukaskyselystä.

-Nämä ovat ensi tuloksia, kun kyselyt toteutettiin toukokuussa. Tarkempiin sekä seutukunnallisiin analyyseihin syvennytään nyt. Seutukuntien erot tuodaan esiin elokuussa, kertoo Oma Hämeen projektiassistentti Leena Rantala.

Oma Häme on Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja maakuntahallinnon uudistukseen erikoistunut hanke. Asukaskyselyllä hanke selvitti kantahämäläisten näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilasta ja palveluiden uudistamisesta.

Vastausten mukaan Suurimpina huolenaiheina sote-uudistuksessa kantahämäläiset näkevät lähipalveluiden karkaamisen kauemmaksi sekä asiakasmaksujen nousemisen ja palvelujen laadun heikkenemisen.

Lääkärin vastaanotto on tärkein palvelu, jonka asukkaat haluavat tulevaisuudessa saada omalta paikkakunnalta.

Ammattilaisten ja asiakkaiden yhtenäistä asiakastietojärjestelmää pidetään uudistuksen keskeisenä hyvänä puolena. Sähköisistä palveluista toivottiin useimmiten ajanvarauksen ja peruutuksen mahdollisuuksia, reseptien uusimista sekä omien terveystietojen ja sosiaalipalveluita koskevien tietojen tarkastelun mahdollisuutta.

Asiakkaan valinnanvapauden laajentamisessa tärkeimpänä pidetään asiakasmaksujen kohtuullisuutta.

Tärkeää kantahämäläisten mielestä on myös se, että palvelutuottajia valvotaan yhtenäisillä kriteereillä ja että palvelujen laadusta on saatavilla helposti ymmärrettävää ja vertailtavaa tietoa.

Sote-uudistus on monelle kantahämäläiselle outo.

– Kyselyn perusteella sote-rakenneuudistus on vieras ja kaukainen asia, osallisuus-työryhmän puheenjohtaja Karoliina Frank toteaa.

Frank tulkitsee tämän niin, ettei uudistusta koeta omaa elämää koskettavaksi. Siksi myös vastaajien määrä jäi pieneksi.

– Meillä on paljon töitä uudistuksen konkretisoimisessa ja asukkaiden aktivoimisessa, hän lisää.

Kysely osoittaa Frankin mukaan sen, että ihmiset ovat tyytyväisiä ennen kaikkea ennaltaehkäiseviin ja terveyttä ja hyvinvointia tuleviin palveluihin, kuten äitiys- ja lastenneuvoloihin. Näiden palveluiden laadusta ja saatavuudesta kannattaa huolehtia jatkossakin.

– Uudistuksessa ensisijaisen tärkeää on palveluverkon rakentaminen niin, että usein käytettävät palvelut ovat jatkossakin helposti saavutettavissa. Ihmiset pelkäävät palveluiden katoamista kauas omasta elinpiiristä, Frank sanoo. FL

 

Oma Häme
Oma Häme on Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistukseen erikoistunut hanke.Sote-valmistelun osalta hankkeessa ovat mukana kaikki Kanta-Hämeen kunnat, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä sekä Hämeen liitto.Maakuntauudistuksen valmisteluryhmässä on edustajat Hämeen liitosta, Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskuksista, Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta, Hämeen TE-toimistosta sekä Forssan, Riihimäen ja Hämeenlinnan seuduilta. Henkilöstön edustajat ovat palkansaajajärjestö Pardiasta, julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOsta, Kunta-alan unionista sekä Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö Koho ry:stä.Asiantuntijoiden lisäksi valmistelun keskiössä ovat Kanta-Hämeen asukkaat ja yhteisöt.Aikataulu on jaettu kolmeen osaan. Vuosina 2015–2016 luodaan perusteet uudistukselle. Suunnittelu jatkuu vuoden 2017 puoliväliin. Sen jälkeen siirrytään toteuttamiseen. Uuden sote-järjestelmän ja maakuntahallinnon uudistukset tulevat käyttöön vuoden 2019 alusta.Oma Häme -hanketta hallinnoi Hämeen liitto. Hanketta koskevat päätökset tekee ohjausryhmä projektiryhmän esityksestä. Käytännön toimeenpanosta vastaa Oma Häme -tiimi. Oma Häme -hankkeeseen kuuluu yli 100 asiantuntijaa kunnista ja kuntayhtymistä.

Uusimmat

Fingerpori

comic