Lounais-Häme

Lasitehtaan yleiskaavaa on hyvä tarkentaa

Hämeen maakuntahallitus pitää hyvänä, että Humppilan lasitehtaan alueen ja valtatie 9:n välistä maankäyttöä suunnitellaan yleiskaavalla. Osayleiskaavaluonnoksessa työpaikka-alue on osoitettu laajan yhtenäisenä alueena.

Aluetta on lausunnon mukaan hyvä jäsennöidä vielä tarkemmin vähittäiskaupan ja päivittäistavarakaupan osalta.

Valmisteilla olevassa uudessa kokonaismaakuntakaavassa 2040 Humppilan lasitehtaan alueelle osoitetaan tilaa vaativan erikoistavarakaupan kohde, jonne saa sijoittaa matkailua palvelevan vähittäiskaupan suuryksiköitä. Kohteen enimmäismitoitus on 30 000 kerrosneliömetriä.

Liittymätarkastelun mukaan alueelle rakennetaan porrastettu liittymä. Ratkaisu on maakuntahallituksen lausunnon mukaan perusteltu liikenneturvallisuuden ja kakkostien ajonopeuksien kannalta.

Alueen jatkosuunnittelussa pitäisi lausunnon mukaan kiinnittää huomiota alueen saavutettavuuteen ysitien suunnasta sekä valtateiden eritasoliittymän välityskyvyn parantamiseen.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti