Lounais-Häme

Lasten on aikuisia vaikeampi keskittyä hälyssä, kuten meluisassa luokkahuoneessa, kertoo tuore aivotutkimus

Tuore aivotutkimus vertasi lasten ja aikuisten kykyä keskittyä yhteen puhujaan taustahälyssä.
Lasten voi olla vaikeaa keskittyä opettajan puheeseen, jos luokassa on paljon taustahälyä. Tutkijat etsivät seuraavaksi keinoja, joilla auttaa lapsia selviytymään hälyisissä oppimisympäristöissä. Kuva: Tapio Tuomela

Aivomittausten mukaan lasten keskittymiskyky kärsii hälyssä aikuisia enemmän. Tuoreessa aivotutkimuksessa verrattiin niin sanottua cocktailkutsuilmiötä lasten ja aikuisten välillä. Ilmiöllä tarkoitetaan kykyä keskittyä yhteen puhujaan taustahälyssä.

Aalto-yliopiston ja belgialaisen Erasme-sairaalan neurotieteilijät huomasivat, että lapsilla aivotoiminta seurasi puhujan ääntä huonommin kuin aikuisilla, erityisesti taustahälyn voimakkuuden kasvaessa.

– Hälyisässä ympäristössä, kuten meluisassa luokkahuoneessa, lasten kyky keskittää huomionsa opettajaan häiriintyy, ja se taas voi vaikuttaa oppimistuloksiin, Aalto-yliopiston senioritutkija Veikko Jousmäki sanoo.

Tutkimuksessa verrattiin aikuisia ja 6–9-vuotiaita lapsia. Aivotoimintaa seurattiin magnetoenkefalografialla (MEG) samalla, kun tutkittavat seurasivat yhtä puhujaa taustahälyn keskeltä. Taustahäly koostui toisten puhujien tarinoista ja sen voimakkuutta muunneltiin kokeen eri osissa.

Jos ympäristössä ei ole hälyä, keskittymiskyky säilyy sekä aikuisilla että lapsilla. Jos taustahälyä lisätään, aikuinen pystyy edelleen seuraamaan puhetta, mutta lapsella tarkkaavaisuus heikkenee melko nopeasti.

Tutkimuksen mukaan kyky keskittyä yhteen äänivirtaan taustahälyn keskellä kehittyy iän myötä. Kouluiässä lasten on vielä vaikea valikoida tarkkailtavaa puhetta taustahälyn seasta. Aivomittaukset tukevat aikaisempaa havaintoa siitä, että lasten on vaikea ymmärtää puhetta meluisissa ympäristöissä.

Senioritutkija Veikko Jousmäen mukaan tutkimuksen seuraavana tavoitteena on etsiä uusia keinoja auttaa lapsia selviytymään hälyisissä kasvu- ja oppimisympäristöissä.

Uusimmat

Näkoislehti

12.8.2020

Fingerpori

comic