Lounais-Häme

Lastensuojelulaitos Loikalan kartanon on keskeytettävä toimintansa

Avi on havainnut lastensuojelulaitoksen toiminnassa useita vakavia puutteita. Laitokseen on ollut sijoitettuna lapsia ja nuoria myös Hämeenlinnasta ja Forssasta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Pro Manors Oy:n keskeyttämään Iitin kunnassa sijaitsevan Loikalan kartanon toiminnan. Avi on havainnut laitoksen toiminnassa useita vakavia puutteita.

Avi sai toukokuussa 2019 eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä pyynnön tarkistaa Loikalan kartanon luvanmukaisuus sekä toimintakäytäntöjä. Pyyntö oli seurausta tarkastuksesta, jonka oikeusasiamiehen kanslia teki laitokseen lokakuussa 2018.

 

Laitokseen tehtiin viime kesäkuussa yllätyskäynti. Saatujen tietojen ja valvontahavaintojen mukaan laitoksen kasvatuskäytännöt ovat olleet epäasianmukaisia, rajoitustoimenpiteiden käyttö ja niitä koskevat kirjaukset eivät ole lastensuojelulain mukaisia, laitoksessa ei ole riittävästi alan ammatillista henkilökuntaa eikä henkilökunnan koulutustaso ole riittävä.

Toiminta ei ole kaikilta osin luvanmukaista eikä se täytä sijaishuollon järjestämiseltä vaadittavia toimintaedellytyksiä.

Avin näkemyksen mukaan laitoksen johto ja henkilökunta ovat laiminlyöneet velvollisuutensa huolehtia sijaishuoltoa tarvitsevien lasten kasvattamisen ja hoitamisen lastensuojelulain ja lasten oikeuksien sopimuksen edellyttämällä tavalla.

Lisää aiheesta: Nuoria riisutettiin ja eristettiin lastenkodissa – Laitokseen sijoitettu huostaan otettuja myös Forssasta

 

Laitokseen on ollut sijoitettuna nuoria eri puolilta Suomea, myös Hämeenlinnasta ja Forssasta.

Apulaisoikeusasiamies on puuttunut Loikalan kartanon toimintaan jo kymmenisen vuotta sitten, kun Hämeenlinnasta laitokseen sijoitettu lapsi oli kannellut elämästään Loikalan kartanossa vuonna 2008. Lopulta Hämeenlinnan kaupunki maksoi Loikalan kartanoon sijoitetulle lapselle hyvitystä vapaudenriistosta yli 1700 euroa.

Avi ja eduskunnan apulaisoikeusasiamies ovat aiemmissa päätöksissään antaneet palvelujen tuottajalle ohjausta havaittujen epäkohtien korjaamisesta, mutta tosiasiallisesti niitä on lähdetty muuttamaan vasta menneenä keväänä.

 

Tänä vuonna tehdyn selvityksensä perusteella Etelä-Suomen avi on todennut, etteivät palvelujen tuottajan korjaavat toimenpiteet anna varmuutta siitä, että lapsille ja nuorille pystytään turvaamaan asianmukainen kasvatus ja hoito.

Toimintaedellytysten ja toimintatapojen muutos sekä asiakasturvallisuuden toteuttaminen edellyttävät niin suuria toimenpiteitä, ettei niiden toteuttaminen ole mahdollista ilman toiminnan keskeyttämistä.

Lapsille ja nuorille pystytään järjestämään korvaavat sijaishuoltopaikat.

Uusimmat

Näkoislehti

12.7.2020

Fingerpori

comic