Lounais-Häme

Lastensuojelun tilanne kohentunut Forssassa

 

Kaksi Aluehallintoviraston huomautusta riitti.

Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhtymä ryhtyi kehittämään lastensuojelua viime syksynä, kun Aluehallintovirastosta tuli viimeisin huomautus lastensuojelun määräaikojen lipsumisista.

Lain mukaan lastensuojeluilmoitus on käsiteltävä seitsemän arkipäivän sisällä ilmoituksen tekemisestä ja palvelutarpeen selvitys kolmen kuukauden sisällä.

Hykyllä on ollut ongelmia määräaikojen noudattamisessa, mutta nyt tilanne on kääntynyt parempaan suuntaan.

Viimeisimmässä Aluehallintoviraston valvonnassa Hyky sai puhtaat paperit.

Viraston mukaan Hykyllä ei ole aihetta toimenpiteisiin. Se on Etelä-Suomen valvonnan piirissä olleista 11 kunnasta ja seutukunnasta niiden neljän joukossa, jotka välttyivät moitteilta.

Hämeenlinna sai huomautuksen lastensuojelun määräaikojen ylityksestä. Lievempi huomion kiinnitys annettiin Etelä-Suomessa Hattulalle, Keravalle, Kirkkonummelle, Kouvolalle, Lopelle ja Tuusulalle.

Hyky on pyrkinyt viime aikoina aktiivisesti kehittämään alueen lastensuojelua. Viime syksynä palkattiin kaksi uutta sosiaaliohjaajaa ja perustettiin selvitystiimi palvelutarpeen arviointeja varten.

Määräajoista pystytään nyt pitämään poikkeuksetta kiinni.

Vs. lastensuojelupäällikkö Maija Kandolin ei kuitenkaan hypi riemusta.

Kehitettävää riittää myös Forssan seudulla ja sosiaalityöntekijöistä on yhä pulaa. Rekrytoinneissa ei ole saatu riittävästi päteviä työntekijöitä.

-Toinen kehittämisen paikka on ehdottomasti tehokkaampi lapsen oman äänen kuunteleminen, Kandolin sanoo.

Tälläkin hetkellä lapsen tarpeita kartoitetaan kuuntelemalla myös lasta itseään. Käytännöissä on kuitenkin yhä kehitettävää.

Kolmas ongelma on jatkuva kiire. On osittain tuuria, etteivät määräajat enää ylity.

Kiireiset lastensuojelutapaukset on hoidettu Forssan seudulla aina nopeasti, mutta nyt myös vähemmän kiireiset ilmoitukset käsitellään seitsemän päivän sisällä.

Palvelutarpeen selvittäminen määräajassa tarkoittaa sitä, että lapselle löydetään hänen tarpeitaan vastaava palvelu kolmen kuukauden sisällä. Mahdollisuuksia on monia, mutta yleensä perheitä ohjataan lapsiperheiden kotipalvelun, perheneuvolan tai lapsipsykiatrian piiriin. Huostaanotto on vasta viimeisin vaihtoehto.

Lastensuojeluilmoitusten määrä on ollut viime vuosina lievässä kasvussa myös Forssan seudulla.

Vs. lastensuojelupäällikkö ei kuitenkaan usko, että lapsia kohdeltaisiin huonommin kuin ennen. Ihmisten kynnys tehdä lastensuojeluilmoitus on madaltunut, kun tietoisuus lastensuojelusta on kasvanut. Viranomaisilla sen sijaan on velvollisuus tehdä ilmoitus, jos heillä herää pienikin epäilys lapsen tilanteesta.

-Vielä muutama vuosikymmen sitten lasten fyysinen kurittaminen oli yleistä. Nykyisin sellaiseen puututaan nopeasti. Samoin vanhempien päihteiden käyttöön puututaan aiempaa herkemmin, Kandolin sanoo.

Yleisin syy lastensuojeluilmoitukseen ovat juuri päihteet ja mielenterveysongelmat. FL

 

Viime vuonna jopa 680 lastensuojeluilmoitusta
Forssan seudulla tehtiin viime vuonna yhteensä 680 lastensuojeluilmoitusta.Sosiaalihuoltolain mukaisia ilmoituksia oli 54.Tänä vuonna lastensuojeluilmoituksia on tehty tähän mennessä reilut 200.Sosiaalihuoltolain mukaisia ilmoituksia oli 33.Joistakin lapsista on tehty useita ilmoituksia.Osa ilmoituksista on koskenut jo lastensuojelun piirissä olevia lapsia.Lastensuojeluilmoitusten määrä on hieman lisääntynyt viime vuosina Forssan seudulla.Tällä hetkellä Forssan seudulla on 81 huostaanotettua lasta.Huostaanotto on viimesijainen lastensuojelun keino.Suurin osa huostaanotetuista pyritään sijoittamaan sijaisperheisiin.Forssassa toimii ympärivuorokautinen lastensuojelun päivystys.Päivystys puuttuu kiireellisiin tapauksiin.Tärkeimpiä syitä lastensuojeluilmoituksen tekemiseen ovat päihteet, mielenterveysongelmat ja väkivalta.Päihteiden käyttäjä voi olla lapsen huoltajat tai lapsi itse.Lastensuojeluilmoituksen tekevät yleensä viranomaiset, naapurit, perheiden tuttavat tai vanhemmat.Viranomaisilla on ilmoitusvelvollisuus, mikäli he havaitsevat lastensuojelun tarvetta.Viime vuosina myös tavallisten suomalaisten kynnys ilmoituksen tekemiseen on madaltunut.

Uusimmat

Fingerpori

comic