Lounais-Häme

Laura Huhtasaaren gradu johti harhaan tiedeyhteisöä ja loukkasi hyvää tieteellistä käytäntöä - plagiointia merkittävästi aiemmin selvitettyä enemmän

Helsinki
27.08.2018, 16:44

Kotimaa

Kansanedustaja Laura Huhtasaaren (ps.) pro gradu -työssä oli merkittävästi aiemmin selvitettyä enemmän plagiointina ilmennyttä vilppiä. Jyväskylän yliopiston rehtorin Keijo Hämäläisen mukaan Huhtasaaren menettely oli omiaan johtamaan tiedeyhteisöä ja myöhempien opinnäytetöiden tekijöitä harhaan.
Yliopiston arvion mukaan hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset ovat luoteeltaan ja mittaluokaltaan vakavia.
Laura Huhtasaari on kommentoinut tuoreeltaan uutta käännettä Twitterissä. Hän sanoo, että laatiessaan graduaan hän pyrki noudattamaan ohjeita, joita hänelle annettiin. Huhtasaari ei sanojensa mukaan tietoisesti tehnyt tahallista vilppiä. STT ei ole toistaiseksi tavoittanut Huhtasaarta.
Rehtori Hämäläinen antoi tänään päätöksensä yliopiston esiselvityksessä siitä, loukkasiko Huhtasaari gradussaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Rehtorin päätös loukkauksesta liitetään Huhtasaaren gradun yhteyteen kirjastossa, ja se myös merkitään gradun viitetietoihin kirjastotietokannassa.
Asia on hallinnollisesta näkökulmasta vanhentunut, joten Huhtasaarelle myönnettyyn tutkintoon päätös ei vaikuta. Tieteellisen käytännön kannalta asia on siis nyt käsitelty.

Pitää toimintaansa enintään huolimattomuutena

Huhtasaari on antanut oman vastineensa graduselvitykseen, ja häntä on kuultu selvityksen aikana kahdesti. Huhtasaari on vedonnut muun muassa menettely- ja asiavirheisiin. Hänen mukaansa esiselvitys on laadittu huolimattomasti ja sisältää virheitä.
Huhtasaari on esittänyt myös epäilyn, että selvittäjä olisi käyttänyt plagiaatintunnistusohjelmaa ilman hänen lupaansa. Huhtasaaren mukaan yliopisto on rikkonut hänen tekijänoikeuksiaan levittämällä gradua PDF-tiedostona ja syöttämällä tekstin plagiaatit tunnistavaan ohjelmaan. Yliopiston mukaan tunnistusohjelmaa ei ole luvan puuttumisen vuoksi voitu käyttää.
Huhtasaari katsoo, että hänen gradunsa puutteet ovat johtuneet pelkästään huolimattomuudesta, ymmärtämättömyydestä ja kirjoitusvirheistä eikä vilpillistä plagiointia ole tapahtunut. Huhtasaari myös vetoaa siihen, että puutteellinen ja epämääräinen viittaaminen on ollut varsin yleistä vuonna 2003, jolloin hänen gradunsa on valmistunut.
Selvityksen on tehnyt Helsingin yliopiston professori Patrik Scheinin. Hän on todennut, että kyse ei ole yksittäisistä hairahduksista, vaan kokonaisista sivuista ja luvusta toiseen jatkuvasta menettelytavasta, jota esiintyy gradun johdannossa, teoriaosassa, tuloksissa ja johtopäätöksissä.
Scheininin mukaan tulososassa on tutkimustuloksia ja tekstiä, jotka ovat lähes sanatarkkaa kopiota. Gradun Loppupohdinta-luvussa on Scheininin arvion mukaan noin 80 prosenttia kopioitu muilta.
Scheininin johtopäätökset ovat, että Huhtasaaren opinnäytetyö sisältää sekä piittaamattomuudeksi hyvästä tieteellisestä käytännöstä luokiteltavia osioita että vilppiä.
Scheininin mukaan Huhtasaaren tutkinnon perumista todennäköisesti harkittaisiin erittäin vakavasti, jos hänen pro gradu -työnsä olisi tuoreempi.

Syyttää selvityspyyntöä poliittiseksi

Jo toukokuussa Huhtasaari kommentoi gradustaan tehtyä esiselvityspyyntöä poliittisista syistä tehdyksi. Pyynnön teki yksityishenkilö sen jälkeen, kun Svenska Yle kertoi plagiointia olevan huomattavasti aiemmin selvitettyä enemmän.
– Tämä on täysin läpinäkyvää, että kyseessä on poliittinen motiivi. Jyväskylän yliopisto on tämän saman asian jo kertaalleen tutkinut ja ratkaissut. Kuinka monta esiselvityspyyntöä voidaan samasta asiasta tehdä? Huhtasaari sanoi silloin STT:lle.
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho taas sanoi toukokuussa ottavansa tieteellisen plagioinnin henkilökohtaisesti erittäin vakavasti ja suhtautuvansa siihen kielteisesti. Tänään Halla-aho sanoi STT:lle, ettei koe tarpeelliseksi kommentoida suuremmin puolueen varapuheenjohtajan Laura Huhtasaaren pro gradu -työn esiselvitystä.
Halla-aho sanoi STT:lle, että yliopisto on käsitellyt asian omien proseduuriensa mukaan ja että asia lienee nyt loppuun käsitelty. Hän toisti aiemmin ilmaisemansa kannan, että suhtautuu tieteelliseen plagiointiin vakavasti.
Tammikuussa Jyväskylän yliopisto teetti plagiointiepäilystä esiselvityksen ulkopuolisella asiantuntijalla. Tuossa selvityksessä kopioitua tekstiä löydettiin kymmenen prosenttia gradun kirjallisuusosiosta. Silloin rehtori Hämäläinen päätti, ettei laajempaa tutkimusta tarvita, koska rike oli niin lievä. Yliopisto on ilmoittanut, että ei anna tässä asiassa lausuntoja.

https://twitter.com/LauraHuhtasaari

STT

Kuvat:

Uusimmat

Fingerpori

comic