Lounais-Häme Forssa

Lautakunta esittää: Ei kerrostaloja Uudenkylän kolmioon Forssan keskusta-alueelle

EA Kiinteistöt haluaisi rakentaa Uudenkylän kolmion alueelle, mutta Forssan yhdyskuntalautakunta esittää, ettei kaavaa muuteta.
Esko Aaltosen kadun, Einonkujan ja Oikokadun sisällä sijaitsevassa kolmiossa on useita purkukuntoisia rakennuksia. Niiden tilalle voi rakentaa uuden pientalon, muttei jatkossakaan kerrostaloa. Kuva: Lassi Puhtimäki
Esko Aaltosen kadun, Einonkujan ja Oikokadun sisällä sijaitsevassa kolmiossa on useita purkukuntoisia rakennuksia. Niiden tilalle voi rakentaa uuden pientalon, muttei jatkossakaan kerrostaloa. Kuva: Lassi Puhtimäki

Esko Aaltosen kadun ja Oikokadun välissä sijaitsevan Uusikylä I A -alueen kolmion asemakaava on jälleen Forssan päättävien elimien tarkastelussa. Edellisen kerran kaavaa muutettiin vuonna 2015.

Alueen omistava EA Kiinteistöt oy esitti Forssan kaupungille, että se hyväksyisi yhtiön kaavamuutoshakemuksen alueelle, jossa sijaitsee lähinnä pientaloasuntoja. Yhtiö haluaisi, että Oikokadun, Esko Aaltosen kadun ja Einonkujan väliselle alueelle voisi rakentaa kerrostaloja.

– Korttelialueen pientaloista useat ovat olleet asumattomina vuosikymmeniä ja ovat korjauskelvottomia. Aluetta ja sen kiinteistöjä on markkinoitu kymmenen vuotta sekä kokonaisena alueena että yksittäisinä kohteina. Ainoastaan Mikonkadun varressa olevat kiinteistöt ovat herättäneet edes jonkinlaista kiinnostusta, joskin huonokuntoisuutensa vuoksi korjausrakentajat eivät ole innostuneet niitä hankkimaan. Kaikki nämä rakennukset ovat lähivuosina romahtamisvaarassa, hakemuksessa todetaan.

EA Kiinteistöt toteaa, että alueen tontit ovat liian pieniä rakentamisesta kiinnostuneille. Se myös näkee, ettei kaavamuutos muuttaisi nykyistä kaupunkikuvaa, koska alueen molemmin puolin on jo asuinkerrostaloja.

– Sen sijaan huonokuntoiset, osin romahtaneet rakennukset, jotka vielä ovat keskeisillä paikoilla sisääntuloliikennettä ajatellen, heikentävät kaupunki-ilmettä ja antavat varsin ankean vaikutelman alueesta elin- ja asuinpaikkana, kaavamuutoshakemuksessa väitetään.

Yhtiö myös toteaa, ettei sillä ole taloudellisia mahdollisuuksia huolehtia omistuksessaan olevien rakennusten kunnostamisesta.

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö

Forssan kaupungilta ei heru sympatiaa hakemukselle. Yhdyskuntalautakunta päätti esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, ettei kaavaa lähdetä muuttamaan, sillä se on jo kaikilta osin ajantasainen.

Kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä toteaa, että nykyinen kaava on hyvinkin tuore ja sen yhteydessä on tutkittu, mitä alueelle voi rakentaa.

– Maakuntakaavassa 2040 aluetta koskee merkintä valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö eli rky. Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt. Olemme lisäksi pyytäneet lausunnot Museovirastolta ja Ely-keskukselta. Kumpikaan ei puolla kaavamuutoksen käynnistämistä. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lähteä siitä, mitä valtiovalta meiltä velvoittaa, Köykkä sanoo.

Pientaloja voi rakentaa

Omistaja voi jättää kaupungille hakemuksen purkuluvasta. Köykkä muistuttaa, että pientalojen uudisrakentaminen alueelle on mahdollista, kunhan uudet rakennukset noudattavat olemassa olevaa rakennetta.

– Kun rakennus puretaan, se voidaan korvata uudella, vastaavalla. Historia siirtyy tulevaan helpommin, kun sieltä ei jyrätä kaikkia rakennuksia. Alueellahan on jo nyt monta tyhjää tonttia, Köykkä huomauttaa.

Yhdyskuntalautakunnan lausunnossa todetaan myös, että kokonaisuutta arvioitaessa on huomioitava, että kolmion alue on jo kahden korttelin osalta toteutunut. Muilta osin asemakaavan toteuttaminen on viety niin pitkälle, että kaupunki on lohkonut ja lunastanut asemakaavan mukaiset katualueet. FL

Uusimmat

Näkoislehti

11.8.2020

Fingerpori

comic