Lounais-Häme

Lehmus pysyy Puistolinnan edessä

Hämeentien ja Kartanonkadun risteyksessä sijaitsevan Puistolinnan edessä kasvava kolmen lehmuksen ryhmä on aiheuttanut ongelmia taloyhtiön suunnitelmiin.

Tai oikeastaan taloyhtiö haluaa kaataa kolmesta puusta keskimmäisen, jotta Hämeentien puoleiselle piha-alueelle voitaisiin rakentaa ympyrämallinen piha-alue.

-Taloyhtiö haluaa kaataa puun, jotta piha-alue saadaan siistimmäksi ja kulku liikehuoneistoihin helpottuisi, taloyhtiön isännöitsijä Hannele Kangashaka Realia Isännöinnistä selventää.

 

Taloyhtiö on hakenut maisematyölupaa, jotta puun kaato olisi mahdollista. Kaupunginpuutarhuri Leila Grönholm päätti syyskuussa, ettei lupaa myönnetä.

Taloyhtiö teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka ympäristölupalautakunta hylkäsi tiistain kokouksessaan.

 

Taloyhtiö Kiinteistö oy Forssan Puistolinna perusteli puun kaatoa muun muassa sillä, etteivät pelastusajoneuvot voi ajaa pihalle eikä pääsy viheralueelle ole esteetön.

-Jalankulkuväylällä kulkijat valittavat väylästä. Puun juuret nostavat käytävän betonilaattoja koholle ja aiheuttavat vaaratilanteita, Kangashaka jatkaa.

Hän lisää, että lehmus on voimakaskasvuinen ja pienelle alueelle liian iso puu.

-Ymmärrämme kyllä, että Hämeentien puukujanne halutaan säilyttää, mutta mielestämme se säilyy kahdella isolla puullakin.

 

Kaupunginpuutarhuri Grönholm haluaa, että taloyhtiö siirtää piha-alueen muutaman metrin Kartanonkadun suuntaan eli siihen paikkaan, mihin piha-alue on alunperin suunniteltu.

Kangashaan mukaan piha-aluetta ei voi siirtää kellarikerroksen päällä olevan pihakannen päälle.

-Piha-alueen suunnittelija on pyöritellyt alueen paikkaa pihalla, mutta aluetta ei voi tehdä muualle. Suunnitelmia pitäisi muuttaa kokonaan.

 

Forssan rakennustarkastaja Jukka Laaksonen sanoo, ettei piha-alueen siirtäminen muutamalla metrillä ole ongelma.

-Maanalaiset rakenteet eivät estä piha-alueen siirtämistä.

Vuonna 1940 valmistuneen Puistolinnan viherpiha oli aiemmin kolmiomallisen pihan keskellä.

Grönholm on pyytänyt taloyhtiötä ajattelemaan asiaa historiallisesta näkökulmasta.

-Pihan viheralueen paikka on suunniteltu keskelle. Siten reunoille jäävät alueet jäävät tarpeeksi isoiksi jalankulkijoille tai lumenauraajille.

Grönholm toteaa, että uudessa suunnitelmassa kulkuyhteys c-portaan puolella on kapea. Puu taas ei hänen mielestään häiritse kadulla kulkemista.

Kaupunginpuutarhuri on halunnut neuvotella taloyhtiön kanssa viheralueen rakentamisvaihtoehdoista, mutta taloyhtiö ei jostain syystä ole ollut halukas siirtämään suunniteltua aluetta muutamalla metrillä.

-Haluan, että ihmiset ovat tyytyväisiä pihaansa, joten toivon suunnitelman muokkausta ja jalopuun säästämistä, Grönholm summaa.

 

Forssan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan vuonna 2012. Rakennusjärjestyksessä ei ole otettu kantaa puiden kaatamisen lupatarpeeseen.

Kaupunki uudisti kaatamista koskevan toimintaohjeen asemakaava-alueella. Uudistus astuu voimaan marraskuun ensimmäinen päivä.

Ennen kuin puuta aletaan kaataa, täytyy tontin omistajan ottaa yhteyttä kaupunginpuutarhuriin. FL

 

Uudet puun kaatamisohjeet
Asemakaava-alueella voi kaataa puita, jos seuraavat ehdot täytyvät:Puut sijaitsevat omalla tontilla.Puita kaadetaan vähemmän kuin viisi ja puita jää vielä kaatamisen jälkeen tontille.Asemakaavassa ei ole puuta koskevia suojelumääräyksiä.Kaadettava puu ei sijaitse valtakunnallisesti merkittävässä kulttuuriympäristössä eikä se ole maisemakuvallisesti merkittävä.Kaataminen on kertaluontoinen toimenpide.Tontin rajan läheisyydessä kasvan puun kaatoon on naapurin suostumus.

Uusimmat

Fingerpori

comic