Lounais-Häme

Letkun ja Kaukjärven koulut suljetaan kesäkuussa 2019

Tammelan kunnanvaltuusto päätti maanantain kokouksessa, että kouluverkkoa on karsittava, kuten kunnanhallitus esitti.

Valtuusto päätti, että Letkun ja Kaukjärven koulut suljetaan ehdotuksen mukaisesti kesällä 2019. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilaat saavat käydä lähikoulussaan vielä seuraavan lukuvuoden loppuun asti.

Valtuusto oli myös hyvin yksimielinen siitä, että Tammelan koulukeskus tarvitsee remonttia. Koulun kunnostusta ei vastustanut yksikään valtuutettu.

Norrintien kiinteistön kohtalo sen sijaan jakoi mielipiteitä. Lopulta kuitenkin päätettiin, että kiinteistöä hyödynnetään väistötilana koulukeskuksen remontin aikana, mutta siitä ei rakenneta pysyvää koulukiinteistöä.

 

Valtuusto pääsi äänestämään kokouksessaan jopa viisi kertaa.

Valtuutetut jättivät viisi eri muutosesitystä kunnanhallituksen esitykseen. Suurimmalta osin muutosesitykset olivat hiusten halkomista.

Vain Ilkka Tuovisen (MeTa.) ja Anne Ylitalon (kesk.) esityksissä esitettiin kouluverkkopäätöksen kumoamista. Muut esitykset hioivat hallituksen esitystä.

Valtuuston eniten kannattama Minna Nissilän (kesk.) esitys tarkensi joitakin hallituksen esityksen sanamuotoja ja muutti koulujen sulkemiskynnystä. Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että koulu suljetaan, jos sen oppilasmäärä laskee alle 35 oppilaaseen. Valtuuston hyväksymässä Nissilän esityksessä raja lasketaan 30 oppilaaseen. Nissilän ehdotuksessa kuitenkin lisätään, että koulun sulkemisessa otetaan huomioon myös oppilasennuste seuraavalta kolmelta vuodelta. Tätä lisäystä ei ollut kunnanhallituksen esityksessä.

Muilta osin hallituksen ja Nissilän esitykset olivat asiatasolla samanlaisia.

 

Vaikka keskustelu kouluverkosta oli vilkasta, puheenvuoroista oli selvästi havaittavissa, että enemmistö valtuutetuista uskoo kouluverkkouudistuksen tarpeellisuuteen. Kukaan ei kiistänyt sitä, että oppilasmäärä pudotessa on syytä tarkastella koulun mahdollisuuksia jatkaa.

Moni nosti esille myös sen, että Tammelan kunnan jahkaaminen kouluverkkopäätöksessä on aiheuttanut harmia kuntalaisille. Valtuutetut viittasivat useaan otteeseen Forssan Lehden uutiseen (FL 21.4.2018), jossa Tammelan koulujen opettajat avautuivat epävarmuuden aiheuttamasta stressistä.

Valtuustossa kuultiin myös pari puheenvuoroa siitä, miten valtuuston pitäisi tehdä parempaa yhteistyötä.

Olli-Pekka Jasu (kok.) jätti asiasta jopa valtuustoaloitteen. Hän kirjoittaa aloitteessa, että Tammelassa on tällä valtuustokaudella ollut suuria haasteita luottamushenkilöiden välisen yhteistyön sujuvuudessa. Yhteistyön ongelmat ovat näkyneet tempoilevana ja epäjohdonmukaisena päätöksentekona. Jasu toivookin aloitteessaan, että valtuustoinfot olisivat keskustelevampia ja niissä annettaisiin myös koulutusta.

 

Samalla, kun valtuusto päätti kouluverkosta, se päätti myös merkitä talouden tasapainottamisohjelman tiedokseen. Päätös tarkoittaa sitä, että talouden tasapainottamiseen ei ryhdytä ainakaan vielä.

Jokaisessa valtuutettujen jättämässä muutosesityksessä oltiin yhtä mieltä siitä, että Portaan päiväkoti pysyy auki, vaikka talouden tasapainottamisohjelma tulevaisuudessa toteutettaisiinkin. Valtuusto päätti erittäin yksimielisesti palauttaa ohjelmaan myös vesihuolto- ja yksityistieavustukset. FL

 

Näin kouluverkko uudistuu

Koulukeskus: Peruskorjataan ja tarvittaessa tehdään uudisrakennusta. Suunnitelmat aloitetaan vielä tänä vuonna.
Letkun koulu: Toiminta päättyy kesäkuussa 2019. Oppilaat siirretään Riihivalkaman kouluun.
Kaukjärven koulu: Toiminta päättyy kesäkuussa 2019. Oppilaat siirretään koulukeskukseen.
Myllykylän koulu: Toiminta lakkautetaan, kun koulukeskuksen kunnostustyöt ovat valmiina.
Muut koulut: Toiminta turvattu vuoteen 2021 asti. Tämän jälkeen toiminta lopetetaan, jos koulun oppilasmäärä laskee kahtena peräkkäisenä vuonna alle 30 oppilaaseen, eikä koulun oppilasennuste nouse seuraavien kolmen vuoden aikana 30 oppilaaseen.
Norrintien kiinteistö: Valmistellaan väistötilakäyttöön koulukeskuksen kunnostuksen ajaksi

 

Aiheesta aiemmin:

https://www.forssanlehti.fi/uutiset/50062-nyt-puhuvat-opettajat-kylakouluja-kiinni-tammelasta-opettajille-tyorauha

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti