Lounais-Häme Tammela

Liesjärvellä ennallistetaan tiistaina metsää polttamalla – Poltto aloitetaan iltapäivällä

Polton tavoitteena on tuottaa alueelle palanutta ja hiiltynyttä puuainesta, joka on välttämätöntä lahopuusta ja palaneesta puuaineksesta riippuvaiselle lajistolle.
Poltettavat alueet sijaitsevat Liesjärven kansallispuiston pohjoisosassa Kaksvetisen ja Hangaslammen välissä. Kuva: Metsähallitus 2019, Maanmittauslaitos
Poltettavat alueet sijaitsevat Liesjärven kansallispuiston pohjoisosassa Kaksvetisen ja Hangaslammen välissä. Kuva: Metsähallitus 2019, Maanmittauslaitos

Liesjärven kansallispuistossa poltetaan metsää tiistaina 21. toukokuuta. Kyseessä on Metsähallituksen Luontopalvelujen toteuttama luonnonhoidollinen metsän poltto, jonka tarkoituksena on jäljitellä luonnonkuloa. Polton tavoitteena on tuottaa alueelle palanutta ja hiiltynyttä puuainesta, joka on välttämätöntä lahopuusta ja palaneesta puuaineksesta riippuvaiselle lajistolle.

Poltettava alue on kaksiosainen, ja poltto suoritetaan kahtena eri päivänä. Nyt poltetaan suurempi 8,5 hehtaarin kokoinen alue. Toinen pienempi noin 2,5 hehtaarin alue poltetaan seuraavana sopivana ajankohtana. Poltettavat alueet sijaitsevat Liesjärven kansallispuiston pohjoisosassa Kaksvetisen ja Hangaslammen välissä.

Poltettava metsä on pääosin noin 50 vuoden ikäistä männikköä. Suurempi polttoalue sisältää myös iäkkäämpää metsää. Polttoa valmistavina töinä on viime syksynä poltettavan alueen puustoa paikoitellen harvennettu alueen kuivumisen nopeuttamiseksi ja toisaalta polton helpottamiseksi. Hakkuiden tarkoituksen on myös rikkoa alueen talousmetsämäistä puustorakennetta.

Tarvittaviin kohtiin on kaivettu myös niin kutsuttu palokuja, jossa kunttakerros on poistettu noin kahden metrin leveydeltä polton hallinnan helpottamiseksi.

Ennallistamispoltto toteutetaan, kun sääolosuhteet polttokohteella ovat polton onnistumisen kannalta otolliset. Tarkempi ajankohta varmistuu lähempänä H-hetkeä. Poltto aloitetaan iltapäivällä noin kello 12–18 välisenä aikana, kun tuuliolosuhteet ovat vakiintuneet. Polttotapahtuma kestää arviolta 5–6 tuntia, jonka jälkeen paloaluetta vartioidaan siihen saakka, kunnes se on sammunut.

Poltosta tiedotetaan kansallispuiston alueella myös maastokyltein. Ennallistamispoltto on osa EU:n osittain rahoittamaa Paahde-LIFE-hanketta.

Metsähallituksen Luontopalvelut suojelee ja hoitaa alkuperäistä ja uhanalaista suomalaista luontoa sekä tuottaa luonnossa liikkujille retkeilypalveluja. Vastuulla ovat maamme kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut valtion suojelualueet, pohjoiset erämaa-alueet sekä monet merkittävät historiakohteet. HäSa

Uusimmat

Näkoislehti

21.9.2020

Fingerpori

comic