Lounais-Häme

Liesjärvellä poltetaan metsää hoitotoimena

Liesjärven kansallispuistossa poltetaan metsää tiistaina 23.5. Kyseessä on luonnonhoidollinen metsän poltto, jonka tarkoituksena on jäljitellä luonnonkuloa.

Polton tavoitteena on tuottaa alueelle palanutta ja hiiltynyttä puuainesta, joka on välttämätöntä lahopuusta ja palaneesta puuaineksesta riippuvaiselle lajistolle.

Tuli on olennainen osa luonnontilaisen metsän ekologiaa. Metsän polttaminen on yksi tärkeä metsän ennallistamistoimi, jonka tarkoituksena on palauttaa aiemmin talousmetsänä ollut alue luonnontilaisen kaltaiseksi.

Nyt tehtävässä ennallistamispoltossa tavoitteena on epätasainen palojälki, niin että osa poltettavaksi aiotusta metsästä palaa voimakkaammin, osa lievemmin.

Poltettava alue on pinta-alaltaan noin neljä hehtaaria ja se sijaitsee Liesjärven kansallispuiston pohjoisosassa, Peukalolammen eteläpuolella. Poltettava metsä on pääosin noin 50 vuoden ikäistä männikköä, joukossa myös vanhempia mäntyjä. Männikköä on harvennettu edellisenä syksynä ja samalla osa puustosta on kaadettu maahan palokuormaksi. Poltettavan alueen ympäriltä on poistettu kapealta noin 1-2 metrin vyöhykkeeltä palava aines palon leviämisen estämiseksi.

Ennallistamispoltto toteutetaan, kun sääolosuhteet polttokohteella ovat polton onnistumisen kannalta otolliset. Poltto aloitetaan iltapäivällä klo 12-18 välisenä aikana, kun tuuliolosuhteet ovat vakiintuneet. Polttotapahtuma kestää arviolta 3-5 tuntia, jonka jälkeen paloaluetta vartioidaan siihen saakka kunnes se on sammunut.

Poltosta tiedotetaan kansallispuiston alueella myös maastokyltein. Ennallistamispoltto on osa EU:n osittain rahoittamaa PaahdeLIFE-hanketta.

 

Uusimmat

Fingerpori

comic