Lounais-Häme Tammela

Liesjärven kansallispuistossa poltetaan metsää torstaina - Liittyy luonnonhoidollisiin töihin

Metsän polttaminen jäljittelee luonnonkuloa ja mahdollistaa elinolot tietyille lajeille.
Liesjärven kansallispuistossa kulotetaan metsää säännöllisesti. Kuva: Tapio Tuomela
Liesjärven kansallispuistossa kulotetaan metsää säännöllisesti. Kuva: Tapio Tuomela

Liesjärven kansallispuistossa kulotetaan metsää torstaina 17. kesäkuuta. Palo sytytetään, kun sääolosuhteet ovat polton onnistumisen kannalta otolliset. Tarkka ajankohta varmistuu lähempänä h-hetkeä, mutta se tapahtunee puolenpäivän aikoihin. Palo kestää 5-7 tuntia. Paloaluetta vartioidaan siihen saakka, kunnes se on sammunut.

Metsän polttaminen on luonnonhoidollinen toimenpide, joka jäljittelee luonnonkuloa. Polton tavoitteena on tuottaa alueelle palanutta ja hiiltynyttä puuta, joka on välttämätöntä lahopuusta ja palaneesta puuaineksesta riippuvaiselle lajistolle.

Polttokohde sijaitsee Liesjärven Kansallispuiston eteläisellä osa-alueella Onkimaanjärven pohjoispuolella. Poltettava alue on kooltaan noin 9 hehtaaria. Alueen metsä on pääosin 50 vuoden ikäistä männikköä.

Polttoa alettiin valmistella jo viime syksynä, kun alueen puustoa harvennettiin kuivumisen nopeuttamiseksi ja polton helpottamiseksi. Hakkuiden tarkoituksena on myös rikkoa alueen talousmetsämäistä puustorakennetta. Tarvittaviin kohtiin on kaivettu niin kutsuttu palokuja, jossa kunttakerros on poistettu noin 2 metrin leveydeltä polton hallinnan helpottamiseksi.

Fingerpori

comic