Lounais-Häme

Lietesäiliön tyhjennykselle voi hakea keskeytystä

Jätelautakunnan kesäkuussa hyväksymät uudet jätehuoltomääräykset astuvat pääosin voimaan syyskuun alusta alkaen. Uudet erilliskeräysvelvoitteet tulevat voimaan ensi vuoden alussa.

Uudet jätehuoltomääräykset muun muassa tarkentavat asumislietteiden lietesäiliöiden tyhjennysvälejä sekä mahdollistavat tietyin ehdoin lietesäiliön tyhjennysvälin pidentämisen ja tyhjennyksen keskeyttämisen.

Vakituisen ja vapaa-ajan asunnon saostussäiliöt tai pienpuhdistamon lietesäiliöt on tyhjennettävä lietteestä vähintään kerran vuodessa. Pelkille pesuvesille tarkoitetut vapaa-ajan asunnon säiliöt on tyhjennettävä vähintään kahden vuoden välein.

Lietesäiliöiden tyhjennykseen voidaan hakea keskeytystä, mikäli asumislietettä ei ole kiinteistön käyttämättömyyden tai muun perustellun syyn vuoksi kertynyt tyhjennettäväksi edellisen tyhjennyksen jälkeen. Vakituisen asunnon kohdalla on mahdollista hakea lietteiden tyhjennysvälin pidentämistä perustellusta syystä.

Jätehuoltoviranomaiselle toimitettavassa kirjallisessa hakemuksessa on ilmoitettava perusteet tyhjennysvälin pidentämiselle tai tyhjennyksen keskeyttämiselle.

Asumisessa syntyvien lietteiden omatoiminen käsittely ja loppusijoitus asiamukaisella tavalla on sallittu, kun lietteiden käsittelystä tehdään kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Kirjallinen ilmoitus tulee jatkossa toimittaa 30 päivää ennen lietteen käsittelyä.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien uudet jätehuoltomääräykset löytyvät kokonaisuudessaan jätelautakunnan nettisivuilta.

Uusimmat

Fingerpori

comic