Lounais-Häme

Liikaa vauhtia, liikaa melua

 

Lähietäisyydellä meteli on sietämätöntä, ja melu kuuluu kilometrienkin päähän. Suuri ylinopeus nostattaa korkeita aaltoja, joista luonnonsuojelualueen linnusto kärsii ja jotka muutenkin pahentavat rantojen eroosiota.

Saaren osakaskunta kantaa huolta haittavaikutuksista, joita Saaren salmessa yleistynyt ikävä ilmiö aiheuttaa. Kapeassa ja matalassa salmessa on ollut jo usean vuoden ajan veneliikenteelle 9 kilometrin tuntinopeusrajoitus. Kaikki veneilijät eivät kuitenkaan rajoitusta noudata.

Osakaskunnan puheenjohtaja Erkki Viinikanoja muistuttaa, että kyse on luonnonsuojelulailla rauhoitetusta alueesta.

-Veneily on sallittua, mutta salmessa ei saisi ajella liian lujaa ja pitää meteliä, Viinikanoja sanoo.

-Meluhaittaa tulee kovaäänisistä moottoriveneistä, joissa on turbot, ja lisäksi siitä, että veneitä parkkeerataan näkötornin lähelle ja musiikki soi kovalla. Veneiden liian kova nopeus taas nostattaa aaltoja, jotka haittaavat rannoilla pesiviä lintuja ja myös huonontavat rantaa.

Huolestuttava kehitys on Viinikanojan mukaan jatkunut jo pitkään.

-Nopeakulkuisten ja kovaäänisten veneiden määrä osakaskunnan alueella on lisääntynyt viimeisten 3–4 vuoden aikana, hän kertoo.

Osakaskunnasta on arvioitu, että pahimmillaan moottoriveneet kulkevat salmen läpi ajaen jopa 50–60 kilometrin tuntinopeutta.

Ympäristölle ja luonnolle aiheutuvien haittojen lisäksi osakaskunnassa pelätään, että jonakin päivänä nopeakulkuinen ja painava moottorivene törmää salmessa toiseen vesilläliikkujaan.

-On ihme, ettei ahtaalla väylällä ole vielä sattunut onnettomuuksia. Vaaratilanteita voi tulla, sillä salmessa on myös hitaampaa liikennettä. Salmen läpi kuljetaan paljon esimerkiksi kanootilla.

Saaren osakaskunta on lähettänyt Saaren salmen veneliikenteestä Tammelan ympäristölautakunnalle kirjeen, jossa pyydetään kuntaa puuttumaan häiritsevään meluun. Kunnalta pyydetään myös muita toimenpiteitä veneilykulttuurin parantamiseksi sekä muiden vesistönkäyttäjien ja luonnon etujen turvaamiseksi.

Osakaskunta toivoo muun muassa, että kunnan veneenlaskupaikoille ja laitureille sijoitettaisiin aluekartat, joissa nopeusrajoitusalueet olisi selvästi merkittyjä. Näin veneilijöitä muistutettaisiin nopeusrajoitusalueista.

Samoin osakaskunta toivoo, että Saaren salmen nopeusrajoitusmerkki siirrettäisiin paremmin näkyvälle paikalle. Merkki on tällä hetkellä sijoitettuna niin sanottuun Uittimen salmeen, jossa se on osakaskunnan mukaan kaukana väylän reunassa. Osakaskunta esittää nopeusrajoitusmerkkiä ennemmin Raatosaaren päähän keskelle väylää.

Osakaskunta myös kirjoittaa, että muukin tiedotus asiasta kunnan taholta olisi vähintään suotavaa.

Osakaskunta kirjelmöi lisäksi, että kunnan edun mukaista on säilyttää vesistön käyttö monimuotoisena.

Osakaskunta toivoo kirjeessään vielä poliisilta runsaampaa läsnäoloa Pyhäjärvelle ja Kuivajärvelle. Vesillä tapahtuvan valvonnan lisäämisen lisäksi he esittävät, että poliisia voisi toteuttaa valvontaa myös Salmen sillalta.

-Viime kesänä valvontaa järjestettiin vesillä vain yhtenä iltana, järvisählykisojen aikaan. Tarkastus rauhoitti tilannetta siltä kesältä, Viinikanoja sanoo.

-Tänä vuonna liikenne varmasti vielä vilkastuukin, kun kesälomakausi alkaa. Pahimmat ajat ovat vasta edessä. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic