Lounais-Häme

Liikenne ruotuun Jokioisten keskustassa

Jokioisten kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Jokioisten keskustan asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutos pyrkii kehittämään keskustakortteleita, selkiyttämään alueen liikennejärjestelyitä ja parantamaan liikenneturvallisuutta esimerkiksi sujuvoittamalla saattoliikennettä kouluille.

Kaava-alue rajautuu Keskuskatuun, Asematiehen, Paukkumäen virkistysalueeseen, Paronintiehen ja Asematiehen.

Keskuskatu on rajattu kaavan ulkopuolelle. Kaavoituksen yhteydessä tosin selvitettiin, että Humppilantien risteykseen on mahdollista tehdä jossain vaiheessa kiertoliittymä, jos ELY-keskus niin haluaa. Keskuskadun parantamisesta ei ole päätöksiä eikä tarkempia suunnitelmia.

-Halusimme tutkia asian, ettemme tee kaavalla niin ahdasta paikkaa, että se rikkoo myöhemmän päätöksenteon mahdollisuuden, sanoo kunnaninsinööri Kari Tasala.

 

Asemakaavassa Paronintie osoitetaan jatkettavan Kenttätielle asti, jolloin yhteydet urheilukentälle monipuolistuvat. Samoin Miinan koulun saattoliikennejärjestelyt helpottuvat lenkkimäisen yhteyden ansiosta.

Jokioisten torin asema korostuu, kun Torikuja osoitetaan jalankululle ja ajoneuvoliikenne Kotaniityntieltä Koulutielle estyy.

Liikenteen yleissuunnitelman perusteella Miinan koulua palveleva bussiliikenne ohjataan Kenttätien ja Paronintien kautta, jolloin liikenne Koulutiellä rauhoittuu.

Vakiovuoroinen joukkoliikenne on tarkoitus siirtää Keskuskadun varteen, mikä vähentää Kenttätien ja Ajokujan painetta.

Liikenteen yleissuunnitelmassa on torin viereiselle pysäköintialueelle esitetty 32 pysäköintipaikkaa ja urheilukentän pohjoispuolelle 61 pysäköintipaikkaa. Miinan koulun saattoliikennepaikan yhteyteen on esitetty 12 uutta pysäköintipaikkaa.

 

Kaava osoittaa torin ja Keskuskadun varteen asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä kaupan ja toimistorakennusten korttelialueita. Entisen Vessentorin tienoille voisi nousta 2–3-kerroksista kerrostaloa. Kaava-alueella on pientalojen ohella myös rivitaloja. Asuntojen ja palvelujen lisäämisen on tarkoitus vahvistaa keskustan vetovoimaa.

Kaavaehdotuksesta jätettiin tammi-helmikuussa kahdeksan lausuntoa ja neljä muistutusta, jotka kaavoittaja on käsitellyt. FL

 

Aiheesta aiemmin:

https://www.forssanlehti.fi/uutiset/39528-liikenne-liipaisimella-jokioisilla

 

Uusimmat

Fingerpori

Näkoislehti