Lounais-Häme

Liikenneturvallisuusviikko: koti ja koulu opettavat liikenteen taidot yhdessä - kertaus on tärkeää

Kun sekä vanhemmat että koulu opettavat koulumatkan liikennesääntöjä, turvallisen liikkumisen taito karttuu.

Valtakunnallinen koulujen liikenneturvallisuusviikko vie huomion lasten turvalliseen kävelyyn ja pyöräilyyn, sillä Liikenneturvan kyselyn mukaan suuri osa koulumatkoista tehdään jalan tai pyörällä.

Neljättätoista kertaa vietettävä liikenneturvallisuusviikko pyrkii innostamaan oppilaita, opiskelijoita ja opettajia käsittelemään turvallista liikkumista eri oppiaineiden yhteydessä.

Aikuisilla on suurin vastuu lasten liikenneturvallisuudesta. Itsenäinen liikkuminen on lapselle myös tärkeä arjen taito.

– Esimerkiksi jotkut lapset ovat harjaantuneet vastuullisiksi pyöräilijöiksi jo varhain, mutta toisilla ei liikenteessä pyöräilystä ole välttämättä karttunut ollenkaan kokemusta. Tietojen ja taitojen opettaminen kuuluu sekä kodille että koululle – yhteistyössä varmistetaan paras lopputulos, muistuttaa suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen Liikenneturvasta.

Jokaisen lapsen ja nuoren kehitys itsenäiseksi liikkujaksi on hyvin yksilöllistä. Se vaatii opastusta, harjoitusta ja kertausta. Lasten oman toiminnan ja omien kokemusten huomioiminen sekä opetussisällöissä että oppimisen välineenä onkin tärkeää – ja on yksi selkeä keino myös parantaa lasten liikenneturvallisuutta.

Liikennekasvatuksesta on syytä huolehtia vielä koulujen alun ja liikenneturvallisuusviikon jälkeenkin, jokaiselle ikäkaudelle sopivalla ja innostavalla tavalla.

– Turvallisen liikkumisen perusteita onkin käytävä läpi vuosittain. Oppilas saa tukea liikenteessä toimimiseen juuri oikealla hetkellä, kun ajankohtaisia liikenneaiheita nostetaan esille tasaisin väliajoin ja monipuolisin pedagogisin menetelmin, painottaa Elisa Helin Opetushallituksesta.

Sääntöjen opettelun ja taitojen harjaannuttamisen lisäksi opettajat ja muut aikuiset voivat tukea lasten myönteistä asennetta kävelyä ja pyöräilyä kohtaan.

Koulujen liikennekasvatuksen toimintamallit yhdistävät teoriaa ja käytäntöä, mikä on toimivaa myös lasten mielestä.

– Parasta on se, jos koulussa ensin opetellaan liikennesääntöjä ja sitten lähdetään yhdessä liikenteeseen harjoittelemaan, Helin lisää. FL

Uusimmat

Näkoislehti

29.9.2020

Fingerpori

comic