Lounais-Häme

Lipeän käyttö Forssan vesien käsittelyssä loppuu tämän vuoden aikana – Vieremän vedenottamoa uudistetaan

Forssan vesihuoltoliikelaitos on saanut valmiiksi suunnitelmat Vieremän vedenottamon uudistamisesta.

Lisäksi liikelaitos rakentaa Linikkalan vedenottamolta Linikkalanlammilta 2,6 kilometriä pitkän raakavesiputken Vieremän vedenottamolle. Putken läpimitta on 25 senttimetriä.

Forssan vesihuoltoliikelaitoksen vesihuoltopäällikkö Kimmo Paakkonen sanoo, että hankkeeseen on budjetoitu tämän vuoden talousarviossa 750 000 euroa.

Raakavesilinjan osuus kustannuksista on noin 100 000 euroa.

-Hanke tullaan toteuttamaan mahdollisimman pitkälle vesihuoltoliikelaitoksen omana työnä, Paakkonen sanoo.

Tarvittavat sähkö- ja automaatiotyöt tullaan tilaamaan ulkopuolisilta osaajilta.

 

Vieremän vedenkäsittelyjärjestelmää uudistetaan, minkä myötä vedenottamolle rakennetaan neljä neljän metrin korkuista ilmastustornia, joilla pohjavettä ilmastetaan.

Tämän myötä lipeän käytöstä voidaan luopua.

Lipeän käyttö on aiheuttanut melkoisia sakkaongelmia vesijohtoverkostossa. Paakkonen sanoo, että sakkaongelmista on päästy viime syksyn aikana ainakin toistaiseksi eroon. Varotoimena veden juoksutusta Asemakadulla ja Tiilenlyöjänkadulla on jatkettu myös tämän vuoden puolella.

Vieremän vedenottamolla tullaan hankkeen toteutumisen myötä käsittelemään kaikki vesilaitoksen verkoston vesi. Kaikkiaan vettä tullaan käsittelemään noin 5 500 kuutiometriä vuorokaudessa, kun laitoksen käsittelykapasiteetti tulee olemaan 7 000 kuutiometriä.

Jo nyt Vieremän vedenottamolla on otettu käyttöön hapetuskaivo, jonka kautta pohjaveteen sekoitetaan tunnissa 70 kuutiometrin vesimäärän mukana 200 kuutiometriä ilmaa. Tätä kautta veden happipitoisuutta on voitu nostaa merkittävästi.

Tämän myötä Vieremän vedenottamolla on voitu luopua lipeän käytöstä. Näin vain Linikkalan vedenottamolla syötetään puhtaaseen veteen lipeää veden ph-arvon kohottamiseksi. Talousvesiasetuksen mukaan talousveden ph-arvon pitää olla vähintään 6,9.

Paakkonen sanoo, että Vieremän vedenottamon uudistaminen pitäisi olla valmis tämän vuoden aikana. Vieremän vedenottamon rakennuksen vierelle rakennetaan mm. kolme nelisenkymmentä metriä pitkää alavesisäiliötä, jonka toteuttaminen edellyttää betonilaatan rakentamista.

 

Vieremän vedenottamolla on käytössä kahdeksan ottokaivoa. Kaikkiaan vesiputkea uudistuksessa tullaan Vieremän vedenottamolle rakentamaan noin kaksi kilometriä. Uusi vedenkäsittelyjärjestelmä tullaan ottamaan aikanaan käyttöön vähitellen. Kun uusi järjestelmä on otettu käyttöön, voidaan käytöstä poistuva vanha vedenkäsittelyjärjestelmä purkaa.

Etenemistä odottaa myös Portaan vedenottamon rakentaminen. Tällä hetkellä Forssan seudun vesihuollon suurin edistysaskel odottaa Forssan kaupungin ja Tammelan kunnan välisen vesisopimuksen hyväksymistä.

Tammelan kunta haluaa selvityttää vielä sitä, voisiko Tammela osallistua suoraan investoinnin toteuttamiseen, jolloin vuosittaiset käyttömaksut pienenisivät. Hanketta ollaan toteuttamassa mallilla, jossa Forssan kaupunki toimisi hankkeen isäntänä. Vettä pitäisi Portaasta johtaa Tammelan keskustan kautta Forssaan jo ensi vuonna.

Paakkonen arvioi, että vedenhankinnan suurinvestointi saadaan Forssassa ja Tammelassa päätöksentekoon ensi kuun aikana. Vesihuoltoliikelaitokselle investointien toteuttaminen tuntuu taloudessa. Paakkonen sanoo, että vesitaksoihin on luvassa vuonna 2019 korotuksia. Paakkonen ei lähde avaamaan kuin suuriksi korotukset muodostuvat. Korotusten yksityiskohdat selkiävät ensi syksynä. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic