Lounais-Häme

Yrittäjien aluejärjestöiltä yksimielinen tuki paikalliselle sopimiselle – Minna Nissilä: työpaikkakohtainen sopiminen mahdolliseksi yrityksen koosta huolimatta

Henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen lisää yrittäjän halua palkata uutta työvoimaa. Suomen Yrittäjät on vastaajien mukaan onnistunut edunvalvontatehtävässä hyvin.
Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Jussi Riikonen sanoo, että uusia työelämän sääntöjä tarvitaan, koska työn tekemisen tavat ovat muuttuneet roimasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Kuva: Anni Männikkö

Suomen Yrittäjien alueelliset yrittäjäjärjestöt antavat lähes yksimielisen tukensa paikallisen sopimisen lisäämiselle sekä henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamiselle.

Tämä käy ilmi Lännen Median kyselystä, joka lähettiin alueellisten järjestöjen hallitusten puheenjohtajille. Alueellisia järjestöjä on kaikkiaan kaksikymmentä. Kyselyyn vastasi 16 puheenjohtajaa, joten vastausprosentti oli 85.

Kaikki kuusitoista vastaajaa olivat sitä mieltä, että paikallisen sopimisen lisääminen olisi yksi keino parantaa Suomen työllisyyttä ja helpottaisi uusien työntekijöiden palkkaamista.

– Nykyinen sopimusyhteiskunta, jossa kaikki ovat samalla viivalla samojen sääntöjen kanssa, ei ole tätä päivää. Jokainen samalla alallakin toimiva yritys voi painia aivan eri tilanteissa. Siksi työpaikkakohtaiset sopimiset pitäisi olla mahdollisia kaikilla aloilla koosta riippumatta, Hämeen yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Minna Nissilä kirjoittaa.

 

 

Kyselyyn vastanneet puheenjohtajat ovat lähes yksimielisesti sitä mieltä, että henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen lisää sekin yrittäjien halukuutta palkata uusia työntekijöitä yritykseensä. Kiistelty laki hyväksyttiin eduskunnassa joulukuussa.

Vastaajista vain yksi katsoi, ettei irtisanomisperusteiden muuttamisella ole vaikutusta työllistämiseen, ja yksi vastaajista ei osannut sanoa kantaansa.

– Irtisanomissuojaan tehdyt muutokset vaikuttavat positiivisesti, mutta en usko, että yksittäisessä tapauksessa sillä on suurtakaan merkitystä. Sillä on toki suuri periaatteellinen merkitys, Keski-Pohjanmaan yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Kimmo Hanhisalo sanoo.

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Jussi Riikonen ei ole yllättynyt siitä, että vastaukset ovat yksimielisiä eikä hajontaa juuri ole.

Hänen mukaansa kyselyn tulos kuvastaa sitä todellisuutta, jota suomalaisessa työelämässä tällä hetkellä eletään. Uudet työpaikat syntyvät ihan erilaisiin yrityksiin kuin vuosikymmen sitten.

– Aiemmin ihmiset työllistyivät suurin yrityksiin ja tehtaisiin, jolloin myös työn tekemisen tavat olivat erilaisia. Nyt suurin osa uusista työpaikoista syntyy pieniin tai keskisuuriin yrityksiin, Riikonen sanoo.

Riikonen uskoo, että paikallisen sopimisen lisääminen ja henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen voivat rohkaista pienyrittäjiä palkkaamaan uutta työvoimaa. Hän kuitenkin korostaa, ettei työntekijän irtisanominen ole mikään päämäärä.

– En ole koskaan tavannut yrittäjää, joka palkkaisi työntekijän vain irtisanoakseen hänet.

Riikosen mukaan moni yrittäjä käyttää vuokratyövoimaa tai laskutuspalveluita juuri sen vuoksi, että työntekijän palkkaaminen ja mahdollinen irtisanominen on Suomessa vaikeaa.

– Vuokratyön kautta saa hyvää työvoimaa, mutta tiedän, että moni palkkaisi työntekijän suoraan omaan yritykseen, koska silloin suhde työntekijään on läheisempi.

 

Alueellisten yrittäjäjärjestöjen puheenjohtajat antavat myös tukensa Suomen Yrittäjien toimitusjohtajalle Mikael Pentikäiselle.

Vastaajista yli puolet katsoi, että Pentikäinen on onnistunut hyvin yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään. Reilu kolmannes vastaajista katsoi Pentikäisen suoriutuneen vaikuttamisessa kohtalaisesti.

– Pentikäisen vahvuus on siinä, että hän kiertää maata ja tuntee alueen ihmiset. Hänellä on ilmiömäinen muisti, ja hän osaa tuoda viestinsä selvästi esille, Riikonen sanoo.

Puolet kyselyyn vastanneista katsoo, että myös Suomen Yrittäjät järjestönä on onnistunut hyvin yrittäjien edunvalvonnassa.

Näin LM:n kyselyssä vastattiin

”Muutosten tapahtuminen työmarkkinajärjestelmään on kovin hidasta. On uskallettava uudistaa järjestelmää niin tämän päivän kuin tulevaa tarvetta vastaavaksi. Menneessä roikkuminen ei ole kenellekään hyväksi.”

Anne Niemi, Etelä-Pohjanmaan yrittäjät

”Yrittäjiä ja yrittäjäjärjestön mielipidettä sekä ääntä tulisi kuunnella enemmän ja ottaa päätöksien teossa huomioon. Yrittäjät ovat valtiomme selkäranka ja merkittävä työllistäjä.”

Mari Laaksonen, Helsingin yrittäjät

”Edunvalvonnassa on vielä tehtävää.”

Tiina Wanger, Päijät-Hämeen yrittäjät

”Maailma ja työn tekemisen tavat ovat muuttuneet. Nyt uusia työntekijöitä palkataan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja suuret yritykset vähentävät väkeä.”

Jussi Riikonen, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Uusimmat

Fingerpori

comic