Lounais-Häme

Lopen Keihässuosta tulossa luonnonsuojelualue

Kuva: Katariina Filppula

Lopen Keihässuosta kaavaillaan luonnonsuojelualuetta. Suo sijaitsee osittain Karkkilan alueella Uudellamaalla, osittain Kanta-Hämeessä Lopella.

Uudellemaalle on tarkoitus perustaa yhteensä 100 uutta suojelualuetta. Kohteissa on muun muassa lehtoja, vanhoja metsiä, soita, lintukosteikkoja sekä saaristo- ja meriluontoa. Natura 2000 -alueisiin kuuluva Keihässuo on tyypiltään keidassuo ja se on suoluonnon kannalta merkittävä suojelukohde.

Ympäristöministeriö pyytää parhaillaan lausuntoja asetusluonnoksista, jotka koskevat näitä luonnonsuojelualueita.

Uudet luonnonsuojelualueet valtion maita

Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa. Alueet on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin, ja ne kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin sekä Natura 2000 -verkostoon.

Perustettavien luonnonsuojelualueiden yhteispinta-ala on noin 36 823 hehtaaria. Näistä valtioneuvoston asetuksella perustettaisiin 32 luonnonsuojelualuetta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 21 747 hehtaaria. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella perustettaisiin erillinen Porkkalan luonnonsuojelualue, pinta-alaltaan 12 777 hehtaaria. Luonnonsuojelualueista 67 perustettaisiin ympäristöministeriön asetuksella. Näiden alueiden yhteispinta-ala on noin 2 299 hehtaaria.

Lausuntoja voi antaa 22. helmikuuta saakka lausuntopalvelu.fi-sivustolla. FL

Fingerpori

comic

Näkoislehti

17.2.2020

Uusimmat