Lounais-Häme

Loppi jakaa 20 000 euroa kuntalaisten valitsemaan kohteeseen – Katso lista äänestyskohteista

Kuntalaiset voivat äänestää sähköisesti, mihin kohteeseen kunta sijoittaa 20 000 euroa. Äänestyslistalla on 27 kuntalaisten ehdottamaa kohdetta.

Kuntalaisilla on nyt mahdollisuus vaikuttaa siihen, mihin Lopen kunta käyttää 20 000 euroa. Kyseessä on osallistavan budjetoinnin hanke, jossa kuntalaiset saavat päättää 27 kohteesta yhden, johon kunta käyttää summan.

Kohteet on päätetty kuntalaisten ehdotuksien perusteella. Useissa ehdotuksissa korostuvat erityisesti liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien kehittäminen.

Ehdotusvaiheessa kunnalle ehdotettiin 41 kohdetta, joista äänestysvaiheeseen valittiin 27 ehdotusta.

Lopen kunnanjohtajan Mikko Salmelan mukaan osa ehdotuksista koski samaa asiaa, jolloin äänestykseen tulee vain yksi samaa aihepiiriä koskenut ehdotus. Jotkut ehdotuksista olivat sellaisia, ettei niitä ole mahdollista toteuttaa tarkoitukseen osoitetulla summalla tai niistä aiheutuisi automaattisesti merkittäviä vuotuisia kustannuksia, jollaiset tulisi ratkaista budjettivaiheessa.

Osa ehdotuksista ei kuulunut toimivaltaan

Joidenkin ehdotusten toteuttaminen taas ei kuulu kunnan toimivaltaan. Tällaisia ovat esimerkiksi teiden varsille ehdotetut kevyen liikenteen väylät, jotka kuuluvat ELY-keskuksen vastuulle.

– Näiden osalta kunta on yhteydessä ELY-keskukseen ja pyrkii edistämään sinänsä tarpeellisten ja hyvien ehdotusten toteuttamista, Salmela sanoo.

Kuntalaiset voivat äänestää hyväksyttyjä ehdotuksia 27.7.–11.8.2020 välisenä aikana. Äänestys toteutetaan sähköisesti. Eniten ääniä saanut ehdotus tullaan toteuttamaan vuoden 2020 aikana, mikäli tarkoitukseen kunnan talousarviossa osoitettu summa siihen riittää.

Päätöksen toteutukseen otettavasta ehdotuksesta tekee kunnanhallitus 17.8. kokouksessaan.

 

Äänestykseen menevät ehdotukset:

1. Leikkipuistoihin uusia välineitä ja leikkipuistojen perusparannus.

2. Kuntoliikuntapisteen rakentaminen Kormuun, esimerkiksi koulun pihalle.

3. Kaikille kunnassa koulutiensä aloittaville ikioma Aapinen, jota ei kerätä pois ja kierrätetä seuraavalle oppilaalle.

4. Valvontakamerat kuntakeskukseen Kauppatien varrella sijaitsevaan Rinki-kierrätyspisteeseen väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja yleisen siisteyden ylläpitämiseksi.

5. Rahan käyttäminen Lopen alueelle tehtävään luonnonsuojelualueeseen.

6. Lasten leikkipuisto Kormun alueelle.

7. Kunnan yleisen siisteyden edistämiseksi kunta järjestää (vaikka 4 kertaa vuodessa) Lopen kunnan varikolle vastaanoton esimerkiksi painekyllästetylle puulle, vanhoille kalusteille ym. sekajätteelle, joita liian usein jätetään luontoon.

8. Ojajärven uimarannan kehittäminen. Ehdotuksissa nostettiin esiin esimerkiksi pitkä laituri ja mahdollisesti hyppypaikat, rannan siistiminen, hienon hiekan lisääminen ja rannan tasoittaminen. Pöytäryhmien lisääminen piknikin viettoa ja ruokailua varten. Parkkipaikan laajentaminen ja tien parantaminen.

9. Lisämääräraha Lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen esimerkiksi yhdistysten kautta.

10. Läyliäisten skeittialueen kunnostaminen.

11. Kunnan ylläpitämien hiihtopaikkojen kehittäminen.

12. Kunnan kuntopolkujen reunoille penkkejä sopiviin paikkoihin levähdystaukoja varten.

13. Lopen kirkonkylän alueen yleisilmeen parantaminen esim. istutusten ja viherrakentamisen avulla.

14. Kuntoportaat Launosiin.

15. Kuntoportaat Läyliäisiin.

16. Lasten liikennepuisto.

17. Kunnollinen valaistus niihin leikkipuistoihin joiden yhteydessä on kuntoilulaitteita.

18. Uuden kuntopisteen tekeminen kuntaan.

19. Kukkapeltoja/niittyjä (esim. auringonkukkapelto) kunnan omistamien alueiden yleisilmeen parantamiseksi.

20. Kunnassa olevien ulkokuntolaitteiden maisemointi kuntoilurauhan ja käytettävyyden saavuttamiseksi heillekin, joilla on esteitä tehdä liikuntasuoritteita julkisesti.

21. Uuden tekonurmikentän käytettävyyden ja toiminnallisuuden lisääminen. Toimintaa palvelevia lisärakennelmia: esimerkiksi rinteeseen yksinkertainen katsomo, pukukopit/katos pelaajille, wc nurmikentän lähietäisyyteen, huvimaja kentän läheisyyteen.

22. Uusia laitteita Elmolan kuntosalille.

23. Lopen kirkonkylän koulukeskuksen liikunta-/pallopeli-alueen kehittäminen: esim. tekonurmi-alustainen tenniskenttä, katukorikseen ja katusählyyn soveltuva multisport-alusta, rantalentopallokenttä.

24. Skeittiparkki kuntakeskukseen vanhalle torille.

25. Aurinkosuojien/katosten rakentaminen kunnan päiväkotien pihoille suojaamaan lapsia ja henkilökuntaa

26. Kunta hankkii lajitteluun sopivia jäteastioita kouluihin, päiväkoteihin tai paikkoihin missä ihmiset liikkuvat.

27. Kunnan vastuulla olevien luontoliikuntakohteiden kehittäminen.

 

Ei äänestykseen:

1. Pieni pätkä sorapohjaista kevyen liikenteen väylää kt 54:n varteen välille Topenontie – Kalamajantie. Nykytilannetta parantaisi jo kevyesti raivattu ja tasoitettu merkitty polku kantatien ja metsän välissä.

Hylkäyksen syy: ELY:n tie, ei kunnan toimivallassa, keskustelu ELY:n kanssa

2. Liikuntaseteli jokaiselle halukkaalle.

Hylkäyksen syy: liikuntaseteli on verotettava etu, jonka Lopen kunta voi työnantajan roolissa myöntää kunnan työntekijöille, ei kaikille kuntalaisille.

3. Kuntosali Launosten/Kormun alueelle.

Hylkäyksen syy: kuntosalista aiheutuu kunnalle jatkuvia, vuotuiseen talousarvioon otettavia ylläpitokustannuksia, eikä kuntosalin rakentamista voida siten ratkaista osallistuvan budjetin yhteydessä.

4. Pyörätien jatko Läyliäisiin Aallon kaupalle asti, ellei jopa Hyvinkään risteykseen asti (n. 500–800m).

Hylkäyksen syy: ELY:n tie, ei kunnan toimivallassa, keskustelu ELY:n kanssa.

5. Pyörätie Läyliäisiin Hyvinkääntien risteyksen ja koulun välille.

Hylkäyksen syy: ELY:n tie, ei kunnan toimivallassa, keskustelu ELY:n kanssa

6. Jätetään säästösyistä tekemättä aita Launosten uuden jalkapallokentän ympärille. Nurmikko montun reunoille katsojia varten.

Hylkäyksen syy: alue on päätetty aidata, jotta kenttä on paremmin suojattu epäasialliselta käytöltä, kuten moottoriajoneuvoilta.

7. Kaikkien Lopen koulujen oppilaiden ja opettajien kuljetukset kunnan koulujen koulujenvälisiin yleisurheilukilpailuihin ja hiihtokilpailuihin.

Hylkäyksen syy: talousarviossa 2020 koulujen oppilaskohtaisia määrärahoja nostettiin selvästi. Yhtenä määrärahan noston ajatuksena on, että rahaa on käytettävissä myös ehdotuksessa esitettyyn tarkoitukseen.

8. Kunta varaa maa-alueen perustettavalle siirtolapuutarhalle (mökkejä ja viljelypalstoja) sellaiseen paikkaan, jota on mahdollista tarpeen mukaan laajentaa myöhemmin.

Hylkäyksen syy: Asiaa ei voi ratkaista osallistavan budjetoinnin yhteydessä, sillä mahdollinen siirtolapuutarha-alue vaatii kaavamuutoksen. Asia otetaan jatkoselvittelyyn.

9. Kunnan taajamien ns. metsäpuistoille tehdään pitkäntähtäimen suunnitelmat kuinka niitä hoidetaan luonnon monimuotoisuutta vaalien. Kuntalaiset ja käyttäjät otetaan mukaan suunnitteluun.

Hylkäyksen syy: asiaa ei voi ratkaista osallistuvan budjetoinnin yhteydessä, mutta asia otetaan muuten jatkovalmisteluun.

10. Pyörätie Launonen–Riihimäki välille.

Hylkäyksen syy: ELYn tie, ei kunnan toimivallassa, keskustelu ELYn kanssa

11. Kunta järjestää 2 – 3 kertaa vuodessa yhteiskuljetuksen sivukyliltä maatuvan jätteen ja vaarallisten jätteiden poisviemiseksi.

Hylkäyksen syy: Asia saatetaan Kiertokapulan hoidettavaksi toimenpiteitä varten.

Uusimmat

Näkoislehti

28.9.2020

Fingerpori

comic