Lounais-Häme Ypäjä

Louna-kirjastot selvittävät seutukirjaston mahdollisuutta – Haja-asutusalueen kirjastopalvelujen turvaaminen on yksi teemoista

Tavoitteena on löytää kustannustehokas ja palvelutasoltaan kattava seudullinen kirjastopalvelu.
Ypäjän kirjasto on mukana Kirjastopalveluita seudullisesti -hankkeessa, jossa selvitetään mahdollisuutta perustaa seutukirjasto. Kuva: Pessinen Seppo
Ypäjän kirjasto on mukana Kirjastopalveluita seudullisesti -hankkeessa, jossa selvitetään mahdollisuutta perustaa seutukirjasto. Kuva: Pessinen Seppo

Ypäjän kunnanhallitus nimesi kunnanjohtaja Tatu Ujulan Kirjastopalveluita seudullisesti -hankkeen ohjausryhmän jäseneksi.

Hanke on saanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta avustusta 44 500 euroa. Kaikkia Louna-kirjastoja koskevaa hanketta hallinnoi Tammelan kunta. Hankkeessa ovat mukana Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kirjastot.

Hankkeen lähtökohtana on seudun päättäjien tahto selvittää seutukirjaston mahdollisuus. Kun väki vähenee seutukunnalla ja talous tiukentuu, pyritään turvaamaan palvelujen saavutettavuus ja palvelutaso koko alueella.

Selvitettäviä asioita ovat muun muassa hallintomalli ja kustannusten jako, palvelutasot, henkilöstön liikkuvuus ja tiimit, tilat ja välineet sekä kirjastoautopalvelut. Tavoitteena on löytää kustannustehokas ja palvelutasoltaan kattava seudullinen kirjastopalvelu.

Hankkeeseen palkataan hanketyöntekijä, joka koordinoi hankkeen aikataulua, vastaa asiakkaiden ja henkilökunnan osallisuuden toteutumisesta sekä työpajojen järjestämisestä. Projektityöntekijän palkan lisäksi avustuksella kustannetaan ohjausryhmän palkkioita, kirjastoauton työntekijöiden sijaisuuksia, työpajojen materiaaleja ja markkinointikuluja sekä koulutusta henkilökunnalle.

Omakustannusosuuden muodostavat kirjastonjohtajien ja muun henkilökunnan työpanos ja hanketyöntekijän sijaisen palkkaaminen.

Hankkeessa kuullaan asiakkaita ja kirjastojen henkilökuntaa. Haja-asutusalueen kirjastopalvelujen turvaaminen on yksi teemoista. Selvitettävänä on, miten kahden vanhenevan kirjastoauton eli Forssan ja Tammelan palvelut voidaan jatkossa tuottaa esimerkiksi yhdellä kahta vuoroa ajavalla kirjasto-autolla vai onko muita vaihtoehtoja. Selvitettäviä asioita ovat muun muassa kirjastoauton voimanlähde kestävän kehityksen näkökulmasta, hankinnan rahoitus, reittisuunnittelu ja asiakkaiden uudet ajatukset kirjastoauton käytöstä.

Hankkeeseen kootaan ohjausryhmä, joka linjaa työskentelyä. Siihen valitaan yksi jäsen kustakin kunnasta. Ohjausryhmän jäsen on joko kunnanjohtaja, sivistystoimenjohtaja tai luottamushenkilö. Ohjausryhmään kuuluvat lisäksi Louna-kirjastojen johtajat. Hanketyöntekijä toimii kokouksissa sihteerinä.

Hankkeen kesto on 1.4.2020–31.12.2021. FL

Uusimmat

Näkoislehti

16.7.2020

Fingerpori

comic